Halvtid för uppmärksammad miljökampanj

5 april, 2012 -

Överblivna läkemedel hör inte hemma i naturen. Det är budskapet i den miljökampanj överblivnaläkemedel.se som tio organisationer och myndigheter driver. Kampanjen går nu in i halvtid och har hittills fått stor uppmärksamhet. Läkemedel som en patient inte längre behöver hamnar..

Läs vidare

Hägglund till Almedalens seminarium om apotekens roll

4 april, 2012 -

Mycket har hänt sedan omregleringen av apoteksmarknaden. Vi har fått över 300 nya apotek, en mängd nya apoteksaktörer och 6 000 återförsäljare av receptfria läkemedel. Med sina 280 000 besökare om dagen är apoteken den aktör i vårdkedjan som träffar..

Läs vidare

Vårstäda ditt medicinskåp!

20 mars, 2012 -

Under våren 2012, pågår en miljökampanj kring överblivna läkemedel. Kampanjen vill uppmuntra dig till att ”vårstäda” hemma i medicinskåpet och lämna in dina överblivna läkemedel på apoteken i Sverige. Oberoende var du köpt ett läkemedel, vare sig det är i..

Läs vidare

Sveriges Apoteksförening välkomnar ny medarbetare

19 mars, 2012 -

Sveriges Apoteksförening växer och anställer Henrik G Ehrenberg på en ny tjänst som samhällsstrateg. Henrik G Ehrenberg kommer närmast från en tjänst som stabschef på Socialdepartementet och har tidigare varit bland annat chefredaktör på tidningen Kristdemokraten och generalsekreterare för LSU…

Läs vidare

SOAF ny medlem i Sveriges Apoteksförening

23 februari, 2012 -

Sveriges Apoteksförening har fått en ny medlem i Sveriges Oberoende Apoteksaktörers Förening (SOAF). SOAF är en samarbetsorganisation för många enskilda apoteksentreprenörer och har idag 15 medlemmar med totalt 21 apotek. – Vi är mycket glada att SOAF valt att bli..

Läs vidare

Medicinskåpet – Följ Elsa i hennes läkemedelsvardag

20 februari, 2012 -

Idag lanserar Sveriges Apoteksförening upplysningskampanjen – Medicinskåpet där vi vill visa problemen med dagens modell för generiskt utbyte* på apoteken. Kampanjen består av två delar – dels en sajt och dels ett regelbundet utskick till riksdagsledamöter samt andra intressenter. Utskicket..

Läs vidare

Faktafel i Svenska Dagbladet

9 november, 2011 -

I dagens Svenska Dagbladet skrivs det att statens kostnader för läkemedel ökat sedan omregleringen. Detta är felaktigt. Skattebetalarna har inte fått höjda kostnader på grund av omregleringen. Kostnaderna för staten för läkemedel ligger på 22,9 miljarder kronor för 2011. Under..

Läs vidare

Patientsäkerheten måste respekteras!

20 september, 2011 -

REPLIK på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets artikel Svenska Dagbladet 2011-09-19 Det är inte förvånande att TLV, som ansvarar för prissättningssystemen för läkemedel, nu slår ifrån sig. Det finns nämligen stora brister i deras modell för hantering av generika, dvs billiga kopior…

Läs vidare

Ny portal för att hitta apotek

19 april, 2011 -

Sveriges Apoteksföreningen lanserar en portal för att lätt hitta och kontakta apotek. Portalen hittas på www.sverigesapoteksforening.se/hitta-apotek. Där kommer man att kunna söka efter apotek baserat på län, kommun eller en bestämd adress. Webbplatsen kommer kontinuerligt att uppdateras med adresser och..

Läs vidare

Remiss med anledning av undantag från föreskrifter (TLVFS 2009:4)

22 november, 2010 -

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer. På en övergripande nivå vill Sveriges Apoteksförening påpeka att nuvarande prissättningsmodell för generika är problematisk svårhanterlig utifrån en rad olika aspekter, vilka medför risker..

Läs vidare

Arkiv