Remissvar om nya föreskrifter utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt detaljhandel vid öppenvårdsapotek

12 december, 2015 -

Apoteksföreningen har svarat på remiss om förslag till nya föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till ändring i föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek. Läs remissvaret här.

Läs vidare

Remissvar om läkemedel för behandling av opiatberoende

10 november, 2015 -

Apoteksföreningen har svarat på remiss om ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende. Läs hela remissvaret här. 

Läs vidare

Remissvar om förbättrad patientsäkerhet vid generiskt utbyte

25 oktober, 2015 -

Sveriges Apoteksförening har svarat på remiss angående insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Läs  remissvaret här. 

Läs vidare

Remissvar om kostnadsfria läkemedel för barn

10 oktober, 2015 -

Apoteksföreningen har svarat på remiss om kostnadsfria läkemedel för barn. Läs remissvaret här.

Läs vidare

Remissvar om receptbelagda läkemedel utanför förmånen

1 september, 2015 -

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på slutrapporten om receptbelagda läkemedel utanför förmånen. Läs remissvaret här. 

Läs vidare

Remissvar om smittskyddsläkemedel

13 augusti, 2015 -

Sveriges apoteksförening har svarat på remiss angående kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel. Läs hela remissvaret här.

Läs vidare

Remissvar på utredningen Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd

17 juni, 2015 -

Sveriges Apoteksförening har skrivit ett remissvar på utredningen ”Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd”. Läs hela svaret här. 

Läs vidare

Arkiv