Läkemedel och miljö

Läkemedel innehåller biologiskt aktiva substanser som kan medföra risker för naturen. Den främsta spridningsrisken av läkemedelssubstanser är relaterade till tillverkningen. Det sker i stor del på andra sidan jorden, över hälften av alla läkemedel som säljs i Sverige tillverkas t.ex. i Indien men vi saknar insyn i tillverkningen av dessa läkemedel. Vissa läkemedelsrester kommer även ut i den svenska miljön i samband med användning och de flesta reningsverk klarar inte av att bryta ner resterna av läkemedel. En oönskad spridning är om oanvända läkemedel inte kasseras på rätt sätt. Apoteken ställer därför en rad krav för att minska påverkan på miljön i samband med läkemedel:

 • Vill kunna svara på miljöpåverkan – idag finns inte den informationen
 • Miljökrav bör införas i GMP
 • Miljö bör vara ett av TLV:s kriterier för periodens vara
 • Vill se fler startförpackningar

Apoteken tar ansvar för miljön

Allmänheten uppmanas att lämna tillbaka överblivna läkemedel till apotek. Alla öppenvårdsapotek tar emot överblivna läkemedel för att kassera på ett korrekt sätt. 2017 lämnades totalt 1200 ton överblivna läkemedel tillbaka till apoteken.

 

Lämna in detta:

 • Tabletter och kapslar
 • Flytande läkemedel i flaska
 • Salvtuber och astmainhalatorer
 • Läkemedelsplåster och P-ringar, även förbrukade
 • Sprutor med synliga rester av läkemedel (utan kanyl)
 • Medicinska mjällschampon och medicinska nagellack

Lägg läkemedlen i en genomskinlig plastpåse. Ytterförpackningar källsorteras som vanligt!

 

Hitta närmaste apotek »

 

6 enkla tips och råd för att minska mängden läkemedel som når miljön:

 • Hämta inte ut mer läkemedel än Du behöver
 • Spola aldrig ner läkemedel i handfatet eller toaletten
 • Lämna alltid in Dina överblivna läkemedel till apoteket
 • Förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel ska lämnas till apoteket
 • Lämna läkemedelsplåster, t.ex. hormonplåster, både använda och oanvända till apoteket
 • Sortera och lämna tomma läkemedelsförpackningar som andra förpackningar

Apoteksbranschen vill bidra till en hållbar värld och arbetar därför aktivt med läkemedel och miljö.