Apoteksmarknadens Branschrapport 2015

Hög tillgänglighet till läkemedel, hög kundnöjdhet och en fortsatt utveckling av tjänster och erbjudanden på apoteksmarknaden. Det är några av de positiva saker som framhålls i Sveriges Apoteksförenings branschrapport 2015. De orosmoln som identifieras är en urholkad statlig ersättning som inte täcker kostnaderna för expedieringen av läkemedel, en stelbent distribution och en politisk tröghet i ambitionen att förbättra läkemedelsanvändningen.

– Det är förstås orimligt att apoteken inte får en tillräcklig ekonomisk ersättning för sitt samhällsuppdrag. Om regeringen menar allvar med att apotek inte ska betraktas som detaljhandel – ett synsätt som vi välkomnar – måste den också ge oss rätt förutsättningar. Det sa Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening, i samband med att rapporten i dag presenterades.

– Apoteken bidrar med hög tillgänglighet till läkemedel, en säker hantering och en bra grundläggande rådgivning. Vi är gärna med och utvecklar tjänster för bättre läkemedelsanvändning och hälsa, men då måste stat och landsting vara med på noterna, säger Johan Wallér och lyfter upp det faktum att läkemedels- och hälsotjänster utvecklas i snabb takt i hela världen. I Sverige går det dock trögt.

– Norska regeringen tillsatte nyligen en utredning om hur apoteken ska kunna arbeta med strukturerade läkemedelssamtal för att förbättra läkemedelsanvändningen. Utredningen ska även titta på ett nytt sortiment receptfria läkemedel, som bara får säljas i samband med rådgivning från en farmaceut. Båda dessa frågor finns på bordet också i Sverige, och borde ingå i den nya apoteksutredning som den svenska regeringen aviserat, konstaterar Johan Wallér.

Branschrapport 2015 visar på en fortsatt utveckling av de svenska apoteken, där bland annat e-handeln har tagit fart under det senaste året.

– Apoteken utvecklar hela tiden nya tjänster för att underlätta för människor och öka tillgängligheten till läkemedel. Vi ser nu innovativa lösningar för e-handel och leveranser, som tillsammans med utvecklingen av apotekens gemensamma lagerstatustjänst samt olika beställnings- och påminnelsetjänster gör vardagen enklare för landets läkemedelsanvändare, säger Johan Wallér och tillägger:

– Konkurrensen är knivskarp mellan de olika apoteksaktörerna. Det leder till en hög servicenivå. Apoteken klarar att direktexpediera runt 95 procent av alla läkemedel. Kundnöjdheten ligger fortsatt på över 95 procent och visar inga tendenser till att vika nedåt. Jag tycker att vi kan vara stolta över vad apoteken åstadkommer.

– När regeringen nu tillsätter ännu en apoteksutredning hoppas vi att den får i uppdrag att titta på frågor som i dag hindrar apoteken från att ytterligare förbättra service och tillgänglighet. Det handlar bland annat om:
• apotekens kostnadstäckning för hantering och rådgivning kring receptläkemedel
• hur brister i distributionen av läkemedel kan åtgärdas
• hur brister i det generiska utbytessystemet kan åtgärdas för att förbättra patientsäkerheten och tillgängligheten till läkemedel
• hur apoteken kan ges incitament för samhällsnyttiga läkemedels- och hälsotjänster
• möjliggöra mellansändningar från ett apotek till ett annat
• apotekens fakturavillkor

Du hittar hela Branschrapport 2015 här.

För mer information:
Johan Davidson, chefsekonom
Johan.davidson@sverigesapoteksforening.se
076-174 44 58

Henrik G Ehrenberg, chefsstrateg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40