Medicinskåpet – Kampanj för en bättre patientsäkerhet

Vad blir riskerna när en patient flera gånger per år tvingas byta läkemedel – inte av medicinska skäl – utan för att patienten är en kugge i ett administrativt hjul? Varje år felmedicinerar 200 000 patienter och 3 000 personer dör på grund av felaktig läkemedelsanvändning. En del av den problematiken är att dagens system för att byta ut originalläkemedel mot billigare kopior riskerar att förvirra och trötta ut patienter. Varje månad byts drygt 1 000 olika varor ut samtidigt, på samtliga apotek i hela landet. Detta påverkar dessutom apotekens möjligheter att hålla läkemedel i lager. Helt i onödan.

Sveriges Apoteksförening driver därför upplysningskampanjen Medicinskåpet där vi vill visa problemen med dagens modell för generiskt utbyte* på apoteken.

– Att byta dyra originalläkemedel mot billiga kopior är i grunden bra och det sparar stora pengar åt skattebetalarna. Men dagens modell är inte patientsäker. Genom den här kampanjen vill vi visa den absurda vardag som apotekspersonal och patienter möter, säger Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening.

– Det finns sätt att utveckla nuvarande modell för generiskt utbyte, som skulle resultera i en hög tillgänglighet till läkemedel, bättre användning av skattemedel för att uppnå god hälsa samt lika stora kostnadsbesparingar som nuvarande modell ger. Samhället skulle tjäna på om apotekens kompetens användes bättre och apoteken fick större möjligheter att påverka exempelvis leveransvillkor, säger Johan Wallér.

Kampanjen består av två delar – dels en sajt och dels ett regelbundet utskick till riksdagsledamöter samt andra intressenter. Utskicket består av läkemedelsliknande förpackningar som ser olika ut för varje utskick. Förpackningarna ger en fingervisning om den känsla en patient upplever när läkemedel byts ut på apoteken med olika utseenden, färg och form.

På sajten www.medicinskapet.se får besökaren följa ”Elsa”, en äldre kvinna som är en typisk patient i Sverige med vanliga åkommor som diabetes typ II, högt kolesterolvärde och högt blodtryck. De läkemedel ”Elsa” behandlas med är vanligt förekommande på apoteken och ingår i det generiska utbytet. Hemsidan åskådliggör hur Elsas medicinskåp förändras under ett års tid, och hur många olika läkemedelsförpackningar hon blir tvungen att hantera.

Fakta: I en nyligen genomförd studie framgår det att över 200 000 patienter felmedicinerar årligen på grund av det generiska utbytet[1]. Varje år dör 3000 personer på grund av att de felaktigt använder eller låter bli att använda läkemedel. Kostnaderna för samhället på grund av brister i användningen av läkemedel, uppskattas mellan 10-20 miljarder kronor[2].

www.medicinskapet.se

För mer information kontakta:
Henrik G Ehrenberg 070 770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se

* Generiskt utbyte innebär att dyra originalläkemedel byts mot billigare kopior när patent gått ut.

[1] Frisk P, Rydberg T, Carlsten A, Ekedahl A. Patients’ experiences with generic substitution: a Swedish pharmacy survey. Journal of Pharmaceutical Health Services Research, 2011; 2: 9-15.
[2] Nationell Läkemedelstrategi? -en förstudie. (S2009/4881/HS)