Vi pratar hellre farmaci än krångleri!

Vad blir riskerna när en patient flera gånger per år tvingas byta läkemedel – inte av medicinska skäl – utan för att patienten är en kugge i ett administrativt hjul? Varje dag får landets farmaceuter på våra apotek ha samtal med patienter som undrar varför de måste byta till ett nytt läkemedel. Varje dag träffar de patienter som har felmedicinerat när de blivit osäkra på vilka mediciner de ska ta och i vilken dos.

Istället för att prata krångel med patienterna vill Sveriges apotek tala med dem om läkemedelsanvändning, biverkningar och få tid att ge den kvalificerade rådgivning som våra läkemedelsspecialister är utbildade för. Idag uppmärksammas landets beslutsfattare genom kampanjen Medicinskåpet på de problem som dagens modell för generiskt utbyte* skapar för patienterna, vården och apoteken.

Varje år felmedicinerar 200 000 patienter och 3 000 personer dör på grund av felaktig läkemedelsanvändning. Kostnaderna för samhället på grund av brister i användningen av läkemedel uppskattas till mellan 10 och 20 miljarder. En del av problematiken är att dagens system för att byta ut originalläkemedel mot billigare kopior riskerar att förvirra och trötta ut patienter. Varje månad byts drygt 1 000 olika varor ut samtidigt, på samtliga apotek i hela landet. Detta påverkar dessutom apotekens möjligheter att hålla läkemedel i lager. Helt i onödan.

– Att byta dyra originalläkemedel mot billiga kopior är i grunden bra och det sparar stora pengar åt skattebetalarna. Men dagens modell är inte patientsäker och stjäl värdefull tid från farmaceuterna som exempelvis skulle kunna ägnas åt den viktiga rådgivning som bara kvalificerade läkemedelsexperter kan stå för. Genom den här kampanjen vill vi visa den absurda vardag som apotekspersonal och patienter möter, säger Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening.

– Det finns sätt att utveckla nuvarande modell för generiskt utbyte, som skulle resultera i mindre krångel, bättre tillgänglighet till läkemedel, bättre resursanvändning och samtidigt ge lika stora kostnadsbesparingar som nuvarande modell ger. Samhället skulle tjäna på om apotekens kompetens användes bättre och apoteken fick större möjligheter att påverka exempelvis leveransvillkor, säger Johan Wallér.

Idag har riksdag och regering fått det fjärde utskicket av läkemedelsliknande förpackningar, som sett olika ut för varje utskick. Förpackningarna ger en fingervisning om den känsla en patient upplever när läkemedel byts ut på apoteken – med nytt utseenden, ny färg och form.

På sajten www.medicinskapet.se får besökaren följa ”Elsa”, en äldre kvinna som är en typisk patient i Sverige med vanliga åkommor som diabetes typ II, högt kolesterolvärde och högt blodtryck. De läkemedel ”Elsa” behandlas med är vanligt förekommande på apoteken och ingår i det generiska utbytet. På sajten får man följa hur Elsas medicinskåp förändras under ett års tid, och hur många olika läkemedelsförpackningar hon blir tvungen att hantera.

För mer information kontakta:

Henrik G Ehrenberg 070-770 11 40

henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se

* Generiskt utbyte innebär att dyra originalläkemedel byts mot billigare kopior när patent gått ut.