Sveriges Apoteksförening om Vision e-hälsa 2025

 Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening berättar i podden Vision e-hälsa 2025 om hur apoteken arbetar med e-hälsa idag och sin vision om e-hälsa i framtiden.

Målsättningen är att, år 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Detta kallas för Vision e-hälsa 2025.

För att nå visionens mål har Regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL tagit fram en handlingsplan för e-hälsoarbetet. Nyckeln till att nå visionen ligger i samverkan mellan alla olika aktörer som arbetar med e-hälsa, allt från myndigheter, kommuner och landsting till offentliga organisationer som privata och idéburna. Tillsammans med de andra aktörerna inom e-hälsa ska vi se till att visionen blir verklighet.https://www.youtube.com/watch?v=EKA38eNGi6o