Om apoteksbranschen

 

Apoteken är en viktig del av hälso- och sjukvården med ansvarar för trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. Branschen består av olika typer av apotek. Öppenvårdsapotek (förser invånarna med läkemedel i butik och e-handel), sjukhusapotek (förser slutenvårdspatienter med läkemedel) samt dosapotek (dosförpackar läkemedel åt de som behöver).

Öppenvårdsapoteken har tre grunduppdrag:

 •  att säkerställa tillgången till förordnade läkemedel och varor
 •  att ge individuellt anpassad information och råd om läkemedel
 •  att genomföra och upplysa om utbyte av läkemedel till billigare generika

 
För att kunna utföra våra grunduppdrag och stärka farmacins roll måste apoteken få rätt förutsättningar. Det handlar dels om att ge apoteken rätt ekonomiska förutsättningar, dels att säkra kompetensförsörjningen.

Branschen idag 

Idag finns en stor variation av aktörer på den svenska apoteksmarknaden. Den består av fyra större kedjor, tre renodlade e-handelsaktörer samt runt fyrtio enskilt drivna apotek. Totalt finns över 1 400 öppenvårdsapotek, tio distans- eller internetapotek samt 36 sjukhusapotek som förser slutenvården med läkemedel.

Några branschsiffror 2023

 • 130 miljoner kundbesök på apotek
 • 89 miljoner recept expedierades under förra året
 • 20 % av branschens omsättning är e-handel
 • 12 300 anställda i branschen varav över hälften är farmaceuter
 • 98 % av kunderna är mycket nöjda med sitt senaste apoteksbesök


   Karriär inom apoteksbranschen?  

   Det finns flera olika yrkeskategorier på apotek och det finns goda framtidsutsikter om är intresserad av att arbeta inom apoteksbranschen. Idag är det framför allt brist på farmaceuter som kan arbeta på landets över 1400 apotek. Är du eller någon i din närhet intresserad av en karriär inom apoteksbranschen? Läs i sådana fall mer på vår sida Jobba på apotek.