Försöksverksamhet Farmaceutiska tjänster

 

Under tre års tid pågår en försöksverksamhet för att utveckla nya tjänster på apotek som kan ersättas av samhället. Här samlar vi informationen om hur arbetet fortskrider.

 

Farmaceutiska tjänster – på försök!

Med farmaceutiska tjänster menas vanligtvis tjänster med fördjupad rådgivning kring läkemedel eller dess användning. Det är ett vanligt inslag i många länder där det också subventioneras av samhället. Det är ofta tjänster som underlättar för kunderna att komma ihåg att ta sina läkemedel eller att använda dem på rätt sätt. I Sverige har denna typ av tjänster inte tidigare ersatts av samhället men nu pågår ett projekt som ska utvärdera om det ska finnas offentligt finansierade tjänster.

Ett policylabb för farmaceutiska tjänster

Apoteksbranschen arbetar tillsammans med TLV i projektet som ska utvärdera farmaceutiska tjänster. TLV har fått uppdraget av regeringen som har uttryckt en önskan om att utnyttja den farmaceutiska kompetensen på apotek bättre. Arbetet bedrivs i ett policylabb vilket är ett nytt sätt att angripa komplexa samhällsproblem. Tillsammans undersöker vi och testar olika tjänster för att se om de fungerar bra och hur en ersättning till apoteken skulle kunna gå till. I policylabbet tittar vi också på olika juridiska frågor, samverkar med övriga hälso- och sjukvården och vilka regelverk som behöver ändras. Läs mer om TLV:s uppdrag och arbetet i ett policylabb här.

Apoteksbranschens arbete med farmaceutiska tjänster

Apoteksbranschen har en arbetsgrupp som leder arbetet med försöksverksamheten på apoteken och som också deltar i policylabbet med TLV. De fem stora kedjorna och Apotea är representerade i arbetsgruppen och i försöken deltar även apotek från de entreprenörsdrivna apoteken inom SOAF. Sveriges Apoteksförening har en projektledare som leder arbetsgruppens arbete. Under 2021 genomfördes mycket av planeringen inför det som ska genomföras under resten av försöksverksamheten och de tjänster som ska testas under 2022 och 2023. Arbetsgruppen har bland annat tagit fram rutiner, utbildningar, enkäter och kundmaterial.

 

 

Tjänster som testas

 

Inhalationsvägledning

Under de närmaste åren kommer apoteksbranschen testa flera olika tjänster. Under våren 2022 kommer vi testa och utvärdera en tjänst som vi kallar Inhalationsvägledning. Tjänsten innebär att patienten får demonstrera hur denne använder sin inhalator. Farmaceuten kommer därefter med råd och tips om förbättringar i tekniken. Sedan tidigare är det känt att många patienter gör fel i samband med inhalation vilket gör att de inte får full effekt av sin behandling. När en liknande tjänst som finns i Norge utvärderades kunde man se att patienterna gjorde färre fel. Den stora skillnaden mot den vanliga rådgivningen som sker på apotek är momentet där patienten själv får visa hur den gör. Läs mer om Inhalationsvägledning

 

Apotekens läkemedelssamtal

Till hösten 2022 kommer tjänsten Apotekens Läkemedelssamtal att testas. Det är en tjänst som genom en strukturerad samtalsteknik ska hjälpa patienter att fullfölja sin behandling. Samtalet ska öka patientens motivation att ta läkemedlet och även ge praktiska tips och råd som gör det lättare att komma ihåg att ta läkemedlet. Förutom att samtalet genomförs efter en särskild mall och av extra utbildade farmaceuter så erbjuds patienten även ett uppföljande samtal. Det här försöket kommer också att utvärderas i samarbete med forskare från Uppsala Universitet för att följa upp effekten hos de enskilda patienterna.

 

Aktuellt

 

12/5 – Målet år uppnått! Vårt mål om att genomföra 5 000 inhalationsvägledningar uppnåddes efter drygt halva tiden. Fler än hälften av kunderna behövde någon form av korrigering. Läs mer i blogginlägget Redan i mål?

9/3 – Nu startar den första tjänsten. Den första tjänsten inom försöksverksamheten startar nu med de första pilotapoteken. Snart kommer det vara 150 apotek som erbjuder inhalationsvägledning. Läs mer i blogginlägget Lång färd mot målet.

2021

 

13/9 – Planeringen är i full gång. I ett blogginlägg på Chefsfarmaceutens blogg reflekterar Fredrik Boström om vad som krävs för att lyckas med en bra försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster. Läs inlägget här.