Prissättning

 

Apotek säljer både receptbelagda och receptfria läkemedel. Läkemedelsverket avgör vilka läkemedel som säljs inom vilket kategori. Förskrivna läkemedel kan även delas upp i de som säljs inom förmånen samt de som säljs utan förmånen.  

 

 

Receptbelagda läkemedel inom förmånen

Den stora majoriteten av alla läkemedel som skrivs ut på recept ingår i förmånssystemet som staten finansierar. Myndigheten TLV avgör vilka läkemedel som staten ska vara med och finansiera och vilka som patienten själv får finansiera. Alla förmånsläkemedel finns att köpa på landets alla apotek och kostar lika mycket överallt. I många fall finns flera olika tillverkare av samma preparat. I dessa fall så måste apoteken byta till det billigaste alternativet. Det kallas generiskt utbyte och myndigheten TLV avgör vilket läkemedel som apoteken ska sälja under en viss period.

 

Receptbelagda läkemedel utanför förmånen

För de läkemedel som inte ingår i förmånssystemet är läkemedelsföretagen och apoteken fria att själva sätta pris för. Det finns tre anledningar till att läkemedel inte ingår i förmånssystemet;

•Staten anser inte att det är samhällsekonomiskt försvarbart att finansiera läkemedlet
•Staten har valt att plocka ut dem av prioriteringsskäl
•Läkemedelstillverkarna har av strategiska skäl valt att locka ut produkterna ur förmånssystemet.

 

Receptfria läkemedel 

Det råder fri konkurrens vid prissättning av receptfria läkemedel, därför kan priserna variera mellan olika apotek. Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotek, men dessa får inte ge råd om läkemedel på samma vis som apoteken gör. Apotekens personal kan ge kvalificerade råd om korrekt användning av alla läkemedel.

 

Apoteken vill 

Apoteken anser att det är hög tid att se över generikasystemets utformning. Vi tror att längre utbytesperioder skulle förenkla framför allt för patienterna men även för apoteken. Det skulle troligen även minska statens läkemedelskostnader. Läs mer om våra förslag om reformerat generikasystem här.