Läkemedel och miljö

 Läkemedel innehåller biologiskt aktiva substanser som kan medföra risker för naturen

Den främsta spridningsrisken av läkemedelssubstanser är relaterade till tillverkningen. Tillverkning av aktiv substans sker till stor del i låglöneländer som till exempel Kina och Indien. I dessa produktionsländer släpper läkemedelsindustrin ut stora mängder av läkemedelsrester som påverkar människor och miljö. Läkemedelstillverkning i Sverige skapar inte dessa problem, däremot finns vissa utsläpp kopplade till användning av läkemedel.

 

Apoteken tar ansvar för miljön

Det är viktigt att oanvända läkemedel kasseras på rätt sätt. Därför uppmanas allmänheten att lämna in läkemedelsrester till apotek. Varje år lämnas över  1 400 ton överblivna läkemedel tillbaka till apoteken.

Enkla tips och råd för att minska mängden läkemedel som når miljön:

  • hämta inte ut mer läkemedel än du behöver
  • spola aldrig ner läkemedel i handfatet eller toaletten
  • lämna alltid in dina överblivna läkemedel till apoteket
  • förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel ska lämnas till apoteket
  • lämna läkemedelsplåster, t.ex. hormonplåster, både använda och oanvända till apoteket
  • sortera och lämna tomma läkemedelsförpackningar som andra förpackningar

 

Apoteken vill

Apoteken vill bidra till en hållbar värld och arbetar därför aktivt med läkemedel och miljö. Vi vill minska läkemedels miljöpåverkan genom att:

  •  hjälpa våra kunder genom att ge information angående läkemedels miljöpåverkan. I vissa fall vill vi kunna hjälpa  kunderna att göra aktivt val även ur miljöhänsyn – idag finns inte den informationen att tillgå för apotek
  •  vi anser att miljö bör vara ett av TLV:s kriterier för periodens vara
  • vi anser att miljökrav bör införas i regelverket som styr tillverkning av läkemedel, GMP (god tillverkningssed)
  • vi vill se fler startförpackningar för att minska mängden överblivna läkemedel

Branschgemensamma hållbarhetsinitiativ 

Gemensamt i apoteksbranschen har vi tagit ett par olika initiativ för att minska miljöpåverkan av läkemedel;

Ansvarsfull försäljning av diklofenak – det är allmän känt att svenska reningsverk inte klarar av att rensa bort substansen diklofenak och forskning visar dessutom att diklofenak påverkar naturen negativt när den släpps ut i naturen. Sedan 2018 har därför alla apotek en informationstext angående att diklofenak skadar naturen och bör användas med eftertanke. 2023 flyttar dessutom alla apotek diklofenak gel bakom disk och säljer enbart efter rådgivning.

Välvald – apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Idag ställs inga krav på läkemedelsföretagen att vara öppna om var och hur läkemedel tillverkas. Därför har apoteken tagit fram Välvald som guidar kunderna till de receptfria läkemedel från företag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och som ställer krav på att tillverkning sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt arbete mot korruption.