Rapporter

Broschyr – Framtidens apotek

En broschyr som beskriver apoteksbranschens visioner om apotekens roll i framtidens hälso- och sjukvård. Läs rapporten här.

 

Rapport – Försöksverksamhet med Apotekens Läkemedelssamtal

Mellan november 2022 och juni 2023 genomförde apoteken ett försök med den farmaceutiska tjänsten Apotekens Läkemedelssamtal. 141 apotek deltog och 2 278 kunder tillfrågades om att delta i försöket varav 1 200 (53 %) tackade ja och fick ett samtal med en särskilt utbildad farmaceut. 973 av dessa fick även ett uppföljande samtal. Samtliga patienter deltog också i en vetenskaplig utvärdering under ledning av forskare från Uppsala Universitet. Resultatet från utvärderingen kommer publiceras när den är färdig.

 

En rapport om hur själva genomförandet gick finns att läsa här (med Bilaga 1).

 

Rapport- Försöksverksamhet med inhalationsvägledning

Under våren 2022 genomfördes den första försöksverksamheten med farmaceutisk tjänst på apotek. 150 apotek genomförde inhalationsvägledning under tre månader.

Läs utvärderingsrapporten här. 

 

Utvärdering EES-veckan 2022 – Interaktioner

Elektroniskt Expertstöd, EES är ett viktigt verktyg för farmaceuterna vid en receptexpedition och apoteksbranschen genomför varje år en fokusvecka för att samla in kunskap om hur EES fungerar. EES-signalen interaktion är den vanligaste signalen och valdes som tema för fokusveckan2022.

Läs rapporten från fokusveckan 2022 här.

 

Farmaceutsortiment – vad är det och varför behövs det?

Den vanliga uppdelningen av läkemedel är i receptbelagda och receptfria. Men vi ser också ett behov av ett mellanting – ett farmaceutsortiment. Införandet av ett farmaceutsortiment skulle öka tillgängligheten till läkemedel på ett enkelt och säkert sätt. Vi har tagit fram en rapport som beskriver detta närmare.

Läs rapporten här.

 

Re-förskrivning – för ökad kontinuitet i läkemedelsbehandlingen

Att patienter först vid apoteksdisken upptäcker att recept på läkemedel för kronisk behandling har gått ut eller är slutexpedierat är ett problem som kan innebära minskad följsamhet till läkemedelsbehandlingen. I denna rapport presenterar vi ett förslag – re-förskrivning – som kan vara en lösning på problemet.

Läs rapporten här.

 

Vaccination på apotek- en möjlighet för Sverige

En rapport från Sveriges Apoteksförening kring nuläge och möjligheter att inkludera apotek och farmaceuter i vaccineringen av patienter i Sverige. Vaccineringen kan gälla Covid-19, Influensa eller andra vacciner inom de allmänna vaccinationsprogrammen.

Läs rapporten här.

 

Utvärdering EES-veckan 2021 – Dubbelmedicinering

Varje år genomför Sveriges Apoteksförening en fokusvecka för att öka användningen av och kunskapen kring Elektroniskt Expertstöd, EES. För 2021 var temat dubbelmedicinering – dvs. när det i kundens receptlista finns recept på två eller flera läkemedel med samma verkan.

Läs hela rapporten Utvärdering fokusveckan 2021 – Dubbelmedicinering

 

Utvärdering EES-veckan 2020 – med barnen i fokus!

Under 2020 genomfördes fokusveckan under hösten. Tema var barn och användningen av EES till den målgruppen.

Läs hela rapporten Utvärdering Fokusveckan EES 2020

 

Rapport om läkemedelslager i Sverige nu och då 

Ansvaret som försvann

Läs hela rapporten här

 

Rapport om tillgänglighet till läkemedel på apotek 

Finns mitt läkemedel på apoteket? 2019

Läs hela rapporten här

 

Utvärdering av Seniorveckan 2019

Läs hela rapporten: Utvärdering Seniorveckan 2019 – Slutrapport

 

Forskningsrapport om prissamordning på den svenska generikamarknaden 

Kostnader och risker med förlängda perioder av periodens vara? 2018

Läs hela rapporten här

 

Apotekens kostnader för receptaffären

Styrelsen för Sveriges Apoteksförening har låtit göra en beräkning av det samlade ekonomiska resultatet av den så kallade receptaffären samt låtit en extern revisionsbyrå granska både föreningens och företagens beräkningar.  Kostnadstäckningen understiger 90 procent  och även om kapitalkostnaderna exkluderas uppgår kostnadsteckningen till knappt 97 procent. 2018

Läs rapporten här.

Rapport om farmaceutiska tjänster på apotek

Hur ser det ut i andra länder? 2016

Läs hela rapporten här

 

Rapport om direktexpediering på apotek

Resultat från enkätundersökning av drygt 73 000 receptkundbesök på 148 apotek, 2015

Läs hela rapporten här