Utbyte av läkemedel på apotek

 

 Att byta dyra originalläkemedel mot billiga kopior, så kallade generika, är ett av apotekens grunduppdrag.

 

Samhället ställer hårda krav på de läkemedel som finansieras via förmånssystemet. Där det går vill man pressa ner samhällets kostnader för läkemedel, därför finns ett system som innebär att dyra originalläkemedel byts ut på apotek mot billiga läkemedel med samma innehåll. Systemet sparar stora pengar åt samhället. Det är myndigheten TLV som ansvarar för vilket generiskt läkemedel som apoteken ska sälja under en given tid. Nya upphandlingar av generiska läkemedel sker ungefär månadsvis och kallas periodens vara.

Apoteken vill

Apoteken anser att det finns stora problem kopplade de täta bytena av periodens vara. Framför allt innebär det en risk för den enskilde patienten. Generikaläkemedlen som byts ut är nämligen inte alltid helt lika. De har olika färg och form samt kommer i olika typer av förpackningar och kan ha olika sammansättningar. Att alla läkemedel har olika namn leder till förvirring, osäkerhet och misstänksamhet hos patienterna. Det medför att läkemedelsanvändningen påverkas negativt.

Förlängda prisperioder skulle medföra flera fördelar:

• mindre riska att patienter tar fel läkemedel eller avstår från behandling
•sänkta kostnader för samhället eftersom det frekventa bytet möjliggör för läkemedelsföretagen att helt lagligt samordna priser, vilket en forskarrapport visade ske i var femte utbytesgrupp (se länk här)
•lättare för apoteken att lagerhålla rätt läkemedel och slippa lägga ner stor arbetstid att förklara systemet för patienter
•minska mängden överblivna läkemedel som slängs