Verksamhet

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för Sveriges apotek

 

Våra fem viktigaste frågor:

1. Ekonomiska förutsättningar för apoteken att utföra sina grunduppdrag – ska apotek kunna utföra samhällsuppdragen fullt ut måste staten ersätta apoteken för de kostnader som hantering av läkemedel medför. Idag finansieras inte detta uppdrag fullt ut vilket innebär att apoteken är beroende av försäljning av andra varor och ett stort antal apotek riskerar att stängas.

2. Kompetensförsörjning till branschen- apoteksbranschen är beroende av att universiteten utbildar tillräckligt många farmaceuter. Apotek får inte hålla öppet utan en farmaceut på plats och det råder en akut brist på legitimerade farmaceuter.

3. Tillgängligheten till läkemedel – för att kunna förse befolkningen med läkemedel krävs apotek med bra öppettider och förutsättningar för e-handel. Det krävs också att läkemedelsindustrin kan leverera läkemedel till apoteken. Reglerna för vad farmaceuterna får göra för att säkerställa att kunderna får sitt läkemedel kan behöva ses utvecklas.

4. Farmaceutisk kompetens- använd den farmaceutiska kompetensen fullt ut genom att ge farmaceuterna ökade befogenheter att hjälpa patienter vid apoteksdisken.

5. Läkemedel och hållbarhet – läkemedels påverkan på miljö och det omgivande samhället blir allt viktigare frågor för apoteken som företag, dess kunder och medarbetare.

Organisation

Sveriges Sveriges Apoteksförening företräder alla apotek i Sverige. Vi är en ideell förening som har till uppgift att främja apotekens branschintressen. Vår verksamhet omfattar inte kollektivavtalsfrågor och får inte heller syfta till sådana konkurrensbegränsande åtgärder som omfattas av konkurrensrättslig lagstiftning. Föreningens medlemmar svarar för närmre 100 procent av apoteksmarknaden i Sverige. styrelsen består av medlemsföretagens verkställande direktörer.

Stadgar för Sveriges Apoteksförening»

 

 

Servicebolag

Till Sveriges Apoteksförening har vi knutit ett helägt dotterbolag SA Service AB som utför tjänster åt föreningens medlemmar. SA Service ABs styrelse består av samma tio ledamöter som Sveriges Apoteksförening.

Personal
Johan Wallér, verkställande direktör
Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg
Björn Falkenhall, chefsekonom
Fredrik Boström, chefsfarmaceut

Vad får du för din serviceavgift? (PDF) »