Alla apotek börjar informera om diklofenaks miljöpåverkan

Medlemsföretagen i Sveriges Apoteksförening har kommit överens om att alla apotek ska informera om diklofenaks negativa påverkan på miljön. Från och med den 3 oktober kommer hyllkantsskyltar att informera om att substansen påverkar miljön negativt och bör användas med eftertanke. Överenskommelsen gäller både försäljning i butik och e-handel.

 

Diklofenak är ett populärt smärtstillande läkemedel som idag säljs både på apotek och i övrig handel. I vissa fall är diklofenak ett bra läkemedel som hjälper mot smärta, men substansen har också en miljöpåverkan som kunderna bör vara informerade om.

–       Apotekens kompetenta personal hjälper kunder varje dag att välja rätt receptfria läkemedel. Vi kan se att miljöpåverkan är viktigt för allt fler av apotekens kunder och branschen vill bidra till att minska läkemedels påverkan på miljö säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening.

Sverige har sedan 2015 lagstiftning på hur mycket diklofenak som får släppas ut i våra vatten, detta regleras av Havs- och vattenmyndighetens föreskrift om särskilda förorenande ämnen. Dessa värden överskrids.

Många landsting har redan tagit bort diklofenak från sina rekommendationslistor på förskrivna läkemedel på grund av de miljöbelastande egenskaperna. Läkemedelsverket som godkänner läkemedel i Sverige vill se en regeländring så att miljöhänsyn kan tas vid godkännande även för humanläkemedel, något som inte är möjligt i dag.

Apoteken tar flera viktiga steg för att minska läkemedels påverkan på miljön. Förra året samlade alla apotek gemensamt in 1 200 ton överblivna läkemedel. Varje dag ger apoteken kunderna råd om hur de ska optimera sin läkemedelsbehandling så att läkemedlet hamnar i kroppen och inte sprids på fel sätt. Flera apotek har dessutom infört egen miljömärkning, begränsat antalet plastpåsar, prioriterar miljövänliga transporter och satsar på solceller.

För ytterligare information:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel:070-239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

eller

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 693 45 45

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

 

Om oss:

Sveriges Apoteksförening är branschförening för Sveriges över 1400 apotek. Apoteksbranschen är den del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet.

One comment on “Alla apotek börjar informera om diklofenaks miljöpåverkan

Comments are closed.