Almedalen 2024

Årets Almedalsvecka går mot sitt slut och vi kan konstatera att ett stort antal seminarier och runda bordssamtal berörde apotekens kärnområden. Tillgänglighet till läkemedel och kompetensförsörjning är apotekens viktigaste frågor under Almedalsveckan.

På ett fullsatt seminarium arrangerat av Apoteket AB och Apotek Hjärtat låg fokus på apoteken framtida roll. Slutsatsen var att apoteken har en underutnyttjad resurs i hälso- och sjukvården. Christian Carlsson (KD) och Karin Sundin (S) båda från Socialutskottet var överens om att det behövs en utveckling av apotekens uppdrag. Med i diskussionen var också Veronica Sjölin från SPF Seniorerna som betonade vikten av läkemedelsgenomgångar när apoteksbranschen tar nya steg. Sara Lindholm Larsson, Ersta sjukhus lyfte att apoteken är en utmärkt instans för att ge patienter råd och stöd. Hon ser stora fördelar om farmaceuternas roll och ansvar stärks.

Med glädje kan jag sammanfatta att det är en enad bild från politiken, vården och patienterna att apotekens roll behöver vidareutvecklas och att det finns mycket att vinna på det. Detta ligger i linje med den utveckling som vi ser i andra länder, säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Ett stort antal panelsamtal och rundabordsmöten berörde även i år problematiken med läkemedelsbrister. Situationen med brister har har inte förbättrats sedan förra årets Almedalsvecka.

En observation från årets olika samtal är att alla parter i läkemedelsförsörjningskedjan har ett ansvar och att apoteken behöver fler verktyg för att kunna hjälpa patienter som drabbas. Tyvärr är bristen på läkemedel här för att stanna och det behövs politiska beslut för att situationen ska kunna förändras säger Johan Wallér.

Ett annat viktigt seminarium anordnades av Uppsala universitet och handlade om bristen på farmaceuter. Att universiteten utbildar tillräckligt många receptarier och apotekare är en avgörande fråga för apoteken. Utan legitimerad farmaceut på plats får ett apotek inte hålla öppet. Under seminariet lyfte både akademin och branschen olika förslag som kan öka intresset och söktrycket till utbildningarna.

Almedalsveckan är ett viktigt forum för oss som branschföreträdare. Här möter vi politiker, myndigheter, andra branscher och företag som vi berörs av.

Det är tydligt att många är intresserade och engagerade i vilken roll apoteken spelar och hur farmacin kan utvecklas i framtiden avslutar Johan Wallér.