Ändring krävs för att apoteksreformens mål ska uppfyllas

Idag presenterar TLV sin översyn av handelsmarginalen på läkemedel. TLV konstaterar att apoteken gör ett bra jobb för att öka service och tillgänglighet till läkemedel, vilket är glädjande.

Sveriges Apoteksförening delar dock inte TLV:s uppfattning att apoteksbranschen får den ekonomiska ersättning som behövs för att målen med apoteksreformen ska kunna uppfyllas.

– TLV tycks helt ignorera handelsmarginalens betydelse för att apoteken ska kunna leva upp till förväntningarna att förbättra tillgängligheten, vara med och förbättra läkemedelsanvändningen och bibehålla vår höga kompetensnivå, säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening i en kommentar.

Apoteken vill fortsätta att fokusera på sin kärnverksamhet – att ha en säker och kvalificerad läkemedelsförsörjning. TLV konstaterar att två mycket viktiga mål med omregleringen av apoteksmarknaden var att bibehålla kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen, samt att tillvarata apotekens möjligheter att bidra till en bättre läkemedelsanvändning.

– Med TLV:s inställning riskerar vi att få färre antal apotek framöver, med sämre öppettider och med en annan inriktning. Vår kärnverksamhet är att säkra läkemedelsförsörjningen i Sverige. Den expertis som apoteken har när det gäller läkemedelsanvändning används inte i tillräcklig utsträckning. Apotekens viktiga arbete i vårdkedjan kan inte fortsätta vara avhängig av hur mycket schampo vi säljer, menar Johan Wallér.

– Om apoteken tvingas fokusera på annan verksamhet för att överleva skapar det i praktiken större patientosäkerhet och innebär att apotekens kvalificerade kompetens inte tas tillvara i vårdkedjan. Trots att Sverige vid årsskiftet fått 313 nya apotek sedan omregleringen inleddes, har försäljningen av receptbelagda läkemedel inte ökat. Det säger sig självt att handelsmarginalen inte kan förbli oförändrad utan att det hotar intentionerna i apoteksreformen, säger Johan Wallér.

För mer information kontakta:
Henrik G Ehrenberg
070-770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se