Ansträngt läge på apotek – du kan hjälpa till

Den höga sjukfrånvaron i samhället drabbar apoteken hårt just nu. På flera håll är sjukfrånvaron så hög att den begränsar apotekens möjlighet att hålla öppet samt att leveranstider är längre än normalt. Det är av vikt att alla hjälps åt för att samhällsviktig service ska fungera. Som apotekskund kan du bidra på flera sätt;

  •  Planera dina läkemedelsuttag i god tid innan läkemedlet tar slut hemma och försäkra dig om att receptet är giltigt.
  •  Om du har långt avstånd till ett apotek så är det en god idé att säkerställa att apoteket inte har tillfälligt avvikande öppettider innan du beger dig till apoteket. Kontaktuppgifter till landets alla apotek, både butiks- och onlineapotek finns på http://www.sverigesapoteksforening.se/apotekskarta/, här finns telefonnummer samt ordinarie öppettider.
  •  Apotekens e-handel är tillgänglig, men även där är läget ansträngt.
  •  Vid symtom stanna hemma och använd ett friskt ombud eller använd e-handel. Håll avstånd till andra människor.

– Apotek är extra utsatt då vårt utbud och våra tjänster verkligen behövs under pandemitider, samtidigt får vi inte får hålla öppet utan en legitimerad farmaceut på plats säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Ett apotek får enligt lagen inte hålla öppet utan en legitimerad farmaceut på plats och det råder redan idag brist på farmaceuter. Särskilt drabbade av farmaceutbristen är apotek i gles- och landsbygd.

 

Vid frågor eller ytterligare information:

Johan Wallér

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

tel: 0702391606