Antalet apotek ökade även 2018

Sveriges Apoteksförening har tagit fram statistik om antalet apotek 2018. I slutet av året fanns 1422 öppenvårdsapotek jämfört med 1411 året innan.

Under flera år har antalet fysiska apotek ökat med ett trettiotal per år, men den ökningen saktades in under 2017 då 21 nya apotek öppnades netto. Under 2018 har 11 nya apotek öppnat netto. Det är både de större kedjorna men framför allt enskilt drivna apotek som ökar i antal.

Trenden med lägre ökningstakt av antalet apotek bekräftas, men takten är inte lika snabb som vi trodde. Det finns ett fortsatt behov av fler traditionella apoteksbutiker. Olika kanaler för apotekstjänster kompletterar varandra och leder till en bra service för kunderna säger Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening.

Ytterligare fakta om förändringar i hela apoteksmarkanden under 2018 presenteras i Apoteksföreningens årliga branschrapport som släpps månadsskiftet april maj.

 

För ytterligare information:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

tel: 070-239 16 06