Äntligen FIP-kongress

Pandemin har inneburit stora utmaningar men också att vi hittat nya lösningar på hur vi ska samverka och utbyta erfarenheter. Men att få träffa kollegor från många olika länder på samma plats kan inte fullt ut ersättas med ett digitalt möte. Efter tre års väntan var det äntligen dags för FIP-kongress i Sevilla.

 

Ett sensommarvarmt Sevilla välkomnade delegater från över 100 länder under en knapp veckas tid i mitten av september. Pandemin gjordes sig dock fortfarande påmind på flera sätt. Antalet deltagare var lägre än före pandemin och programmet var anpassat både efter detta och att det nu var dags att dra lärdomar utifrån hur apoteken påverkats och agerat under de senaste åren. I många länder var det nästan enbart apoteken som höll öppet och dessutom utökades deras uppdrag med testning, vaccination samt både nya farmaceutiska och mer vårdnära tjänster. Ett flertal programpunkter berörde detta men det fanns också seminarier om hur pandemin påverkat utbildningen som i de flesta länder har genomförts på distans.

Samverkan och samarbeten

Andra teman under kongressen var hur apoteken ska kunna integreras bättre i och samverka med övrig hälso- och sjukvård. Här ger den ökade digitaliseringen stora möjligheter men också utmaningar. Det är inte bara vi i Sverige som ser problem med hur vi ska kommunicera mellan förskrivare och apotek eller hur vi ska kunna dela patienternas hälsodata mellan olika aktörer på ett säkert sätt. Men samverkan kan också ske mellan farmaceuter och här är FIP-kongressen ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter med representanter från andra länder. Det ger också en möjlighet att träffa farmaceuter från Sverige som arbetar med olika saker och i olika organisationer. En lärdom som jag tar med mig från Sevilla är att vi behöver sluta gapet mellan apoteksfarmacin och sjukhusfarmacin i Sverige och hur det ska göras kom det flera bra idéer kring.

Sverige syns och uppmärksammas

Den svenska delegationen bestod av knappt 30 personer från apotek, regioner och läkemedelsindustri. Sverige hade två postrar, dels en om antibiotikaresistens som presenterades av Arlette Rosine, Apotekare på öppenvårdsapotek i Malmö, och en om vårt arbete med att förenkla vägen till svensk legitimation för nyanlända, SENNA-projektet, som presenterades av Erika Larsson och Claes Jagensjö från Sveriges Farmaceuter. Dessutom fick vi en förfrågan om att berätta om vårt arbete med farmaceutiska tjänster på ett ”CEO-meeting”. Tack vare bra samarbete mellan oss som var på plats kunde vi på mycket kort tid sätta ihop en presentation som blev väldigt uppskattad av publiken och som genererade många intressanta frågor.

Positiv energi inför hösten – och nästa år

Alla möten under kongressen gav mig mycket positiv energi inför det som behöver göras för att utveckla farmacin i Sverige. Nästa år arrangeras FIP-kongressen i Brisbane i Australien under temat ”building a sustainable future for healtcare”. Även på detta område – hållbarhet – är Sverige i framkant vilket innebär att även denna kongress bör vara intressant för många farmaceuter här hemma.

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.