Äntligen förslag om farmaceutsortiment!

Läkemedelsverket har idag lämnat över sin rapport om att införa ett farmacuetsortiment till regeringen. Ett farmaceutsortiment innebär att läkemedel som idag är receptbelagda kan säljas utan recept men med särskild rådgivning på apotek. På så sätt ökar tillgängligheten till läkemedel för egenvård utan att ge avkall på säkerheten.

– Införandet av ett receptsortiment är något som vi sett behov av under lång tid och det har också utretts vid flera tillfällen, säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening. Därför välkomnar vi nu Läkemedelsverket förslag och hoppas på ett snabbt införande.

Farmaceuter har 3 eller 5 års högskoleutbildning och har hög kompetens om både egenvård och läkemedel. Redan idag finns det produkter som enbart säljs med särskild rådgivning efter att branschen ingått egna överenskommelser om det, t.ex. diklofenak gel. Under sommaren kommer också Respinal – naloxon i nässpray – att börja säljas receptfritt med särskild rådgivning från farmaceut.

– Vi ser inga problem med att farmaceuterna och apoteken kommer kunna införa sortimentet så snart det är beslutat och finns produkter tillgängliga. Vi hoppas på snabbt beslut från regeringen och att det inom kort också kommer in ansökningar från läkemedelstillverkare att få bli den första produkten i det nya farmaceutsortimentet, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Läkemedelsverkets rapport finns att läsa här.

För mer information kontakta:
Fredrik Boström, chefsfarmaceut
070-5082741