Apotek bidrar till bättre prisinformation

Alla apotek som är anslutna till Sveriges Apoteksförening ska bidra till en bra information om priser på läkemedel som är utanför det statliga förmånssystemet. Det är innebörden av en rekommendation som föreningens styrelse fattade beslut om på sitt senaste sammanträde.

Den stora majoriteten av alla läkemedel som skrivs ut på recept ingår i det statliga förmånssystemet och är därmed också föremål för statlig prisreglering. Alla förmånsläkemedel kostar lika mycket på samtliga apotek i landet.

Vissa läkemedel, exempelvis potensläkemedel och vissa p-piller, är dock utanför förmånssystemet, vilket innebär att det är fri prissättning. Under senare år har det blivit vanligare att läkemedelsbolag själva väljer att ta ett läkemedel ur förmånssystemet, vilket har skapat en ny situation för en del av kunderna. Samtidigt har stora läkemedel som varit utanför förmånen förlorat sitt patent, vilket innebär att det numera finns billigare alternativ.

De flesta apotek har sedan tidigare haft prisinformation lättillgänglig via webben också för de läkemedel där det är fri prissättning. Att antalet sådana läkemedel under kort tid har ökat (bland annat som en följd av att läkemedel lämnat förmånen, att patent gått ut och att landstingen ändrat sina subventionsbeslut för p-piller) innebär också att behovet av prisinformation har ökat.

En enig styrelse för Sveriges Apoteksförening har därför fattat beslut om att rekommendera samtliga apotek att publicera priser på receptläkemedel utanför förmånen via sina webbplatser. De apotek som hittills gett prisinformation via apoteksbutiken och telefon, kommer därför så snart som möjligt att komplettera sin information via sina webbplatser.

Rekommendationen förenklar också för tredje part som vill göra prisjämförelser.

En annan aspekt av förändringarna kring förmånssystemet är att apoteken är förbjudna att hjälpa landets patienter genom att byta ett läkemedel som är angivet på receptet – men utanför förmånssystemet – mot en likvärdig produkt, exempelvis för att kunden vill ha en billigare vara. Sveriges Apoteksförening har under flera år framfört att det rimliga vore att förbudet mot att byta läkemedel på apotek bör tas bort.

För mer information:
Henrik G Ehrenberg
070-770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se