Apotek bistår i Snabbspåret för nyanlända

Apoteken står uppställda för att nyanlända farmaceuter så snabbt som möjligt ska kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Nyckeln till ett fast jobb är att få sin svenska legitimation – och jobb finns det gott om – i Sverige råder en skriande brist på farmaceuter. För att snabba på möjligheten att få sin svenska legitimation erbjuder apotek i hela landet praktikplatser till nyanlända farmaceuter.

– För oss är varje färdigutbildad farmaceut ett välkommet tillskott. Därför har apoteken varit snabba med att fånga upp de farmaceuter som den senaste tiden har flytt till Sverige och kan börja bygga en framtid här. Vi vill därför göra vår del för att delta i Snabbspåret och skynda på processen, säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening,

Sveriges Apoteksförening deltar på morgondagens Hälso- och sjukvårdsmässa för nyanlända flyktingar, som Arbetsförmedlingen ordnar i Stockholm.

På mässan deltar även en rad apoteksaktörer, för att träffa möjliga framtida medarbetare.

Den stora majoriteten av farmaceuter som hittills gjort det kunskapstest som krävs för att få sin svenska legitimation har klarat det utan problem. Deras utbildning ser ut att väl motsvara kunskapskraven på den svenska arbetsmarknaden. Förutom de direkta yrkeskunskaperna behöver man också lära sig det svenska regelverket – och svenska språket motsvarande gymnasienivå.

– Eftersom de nyanlända farmaceuterna har grundkompetensen är det till slut språkkunskaperna som avgör hur snabbt de kan få en svensk legitimation. Jag är övertygad om att tidig praktik på apotek i kombination med en effektiv svenskundervisning är nyckeln till att snabba på processen, säger Johan Wallér.

Apoteken har varit snabba med att ordna praktikplatser, på eget initiativ och i samarbete med Arbetsförmedlingen.

På mässan, som hålls i Folkets hus i Stockholm, kommer apoteksaktörer som ordnat praktikplatser att vara på plats, liksom personer som redan fått en praktikplats.

För ytterligare kontakt:
Johan Wallér, VD
070-239 16 06, johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Henrik Ehrenberg, chefsstrateg
070-770 11 40, henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se