Apotek- Här finns det jobb!

Idag inleds en kampanj på landets apotek med syfte att locka fler framtida medarbetare till apoteksbranschen och de apoteksrelaterade utbildningarna. Kampanjen fortsätter fram till och med 15 april då ansökningstiden till universitet och högskolorna går ut. Många studenter, arbetslösa och människor som funderar på att göra något nytt är just i färd med att bestämma sig för vilken akademisk utbildning de ska välja. Vi hoppas att många av dessa ska titta närmare på någon av de apoteksrelaterade utbildningarna.

Idag är det på många håll i landet brist på personer med farmaceutisk utbildning och apoteken söker efter rätt personer att anställa. Inom kort kommer också en stor del av apotekens personal att nå pensionsåldern. Fram till år 2020 kommer en tredjedel av apotekens receptarier ha gått i pension. Dessutom är söktrycket till de farmaceutiska utbildningarna i landet förvånande låga, trots goda framtidsutsikter.

Sedan tre år tillbaka har Sverige en mångfald av apotek. Att vi gått från ett monopol till en ny spännande marknad har haft många positiva effekter. Apoteken har ökat i antal och öppettiderna har förbättrats. Vi har fått billigare varianter av receptfria läkemedel och nya varor och tjänster som relaterar till hälsa och välbefinnande. Den som jobbar på apotek har fått nya möjligheter att välja arbetsgivare och arbetsmarknaden är väldigt god. Bland farmaceuter finns idag nästan ingen arbetslöshet, jobberbjudandena är många och utvecklingsmöjligheterna stora.

– För att möta behovet av fler farmaceuter arbetar apoteksbranschen gemensamt för att lyfta yrkets möjligheter och få fler personer att upptäcka de utbildningar som finns. För den som har ett naturvetenskapligt intresse, eller ett intresse av att jobba med vård och hälsa är farmaceututbildningarna definitivt ett mycket attraktivt alternativ, säger Eva Glaumann, projektledare på Sveriges Apoteksförening.

– Genom denna informationskampanj vill vi nå de apotekskunder som är nyfikna på hur det är att arbeta på apotek, eller som funderar på alternativa utbildningar och vill söka sig ut på arbetsmarknaden, säger Eva Glaumann.

Branschen har redan idag en i princip obefintlig arbetslöshet och löneutvecklingen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden varit god. I takt med att vården och politiker upptäcker problemen med felmedicineringar och ineffektiv läkemedelsanvändning ökar också intresset för farmaceuternas specialistkompetens och den kvalificerade roll som de spelar i vårdkedjan.

För mer information, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 10 medlemsföretag och omfattar nära 100 procent av landets 1 274 apotek. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.