Apoteken anpassar sina lager utifrån lokal efterfrågan – kommentar till SVT:s reportage

Apoteksföreningens kommentar på SVT Nyheters uppföljning av apotekens läkemedelslager 20191108

Apoteken anpassar sina lager utifrån lokal efterfrågan

Idag (8 november 2019) har SVT följt upp gårdagens reportage om läkemedel på apotek. Även denna gång väljer SVT att inte visa hela bilden av situationen. SVT rapporterar att apotek i olika regioner har väldigt olika läkemedel på lager. Medvetet har SVT valt att enbart berätta halva sanningen. Anledningen till att apotek i olika regioner, olika orter eller i olika stadsdelar har så pass olika lager beror på att man anpassar sina lager så att man kan tillgodose sina kunders efterfrågan. Att kunderna efterfrågar olika läkemedel i olika regioner beror på att läkarna förskriver olika läkemedel i olika regioner.

Att apoteken är så pass duktiga på att faktiskt anpassa sina lager efter vad just deras kunder efterfrågar är anledningen till att apoteken lyckas expediera 96 procent av alla läkemedel som kunderna efterfrågar när kunderna kommer till apoteket.

I Sverige säljs närmare 12 000 olika läkemedel på apoteken per år. De flesta av dessa är mindre vanliga men för en läkare är urvalet av läkemedel mycket stort. Det är inte heller så att det finns t.ex. ett blodtryckssänkande medel utan det finns flera olika med lite olika verkningsmekanism, effekt och bieffekter.

För att hjälpa och vägleda läkarna i arbetet har regionerna Läkemedelskommittéer. Dessa tar bland annat fram vilka läkemedel som ska användas i första hand vid olika sjukdomar. Läkemedlen sammanställs på lite olika sätt, men i Stockholm är rekommendationerna känd som ”Kloka listan”. Varje region har sin egen kommitté vilket leder till att det är olika rekommendationslistor i olika delar av landet. Det avgör vad läkaren skriver på receptet.

Effekten kan bli stora regionala skillnader. För t.ex. insulinet Humulin, diabetesmedicinen Mindiab och astmaläkemedlet Formatris skiljer sig rekommendationerna åt vilket också ger stor påverkan på vad som skrivs på recepten. Apoteken anpassar sedan lagren utifrån vad som står på recepten. Det visar SVT:s undersökning där man kan se att läkemedel som rekommenderas i en region finns på lager på apoteken i den regionen (t.ex. Humulin som finns i Norrbotten) men inte på lager i en region där det inte rekommenderas (som Halland för Humulin).

  • Att apoteken anpassar sina lager utifrån vad som står på recepten är bra. Det gör att de som bor i regionen kan få sitt läkemedel direkt på apoteket utan att det behöver beställas. Sedan är det en utmaning om en patient befinner sig i en annan region än där receptet är utskrivet, då kan läkemedlet behöva beställas säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Hur apoteken arbetar mer specifikt med att lyckas hålla relevanta lager beskrivs i detalj i rapporten Finns mitt läkemedel på apotek som kan läsas på /wp-content/uploads/2019/09/Rapport-2019-Tillgänglighet-till-läkemedel-på-apotek.pdf

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

070-239 16 06