Apoteken har utvecklingspotential som resurs i vårdkedjan

Sveriges Apoteksförening har idag tillsammans med Metin Ataseven, riksdagsledamot från Stockholms län och ledamot av Riksdagens Socialutskott, besökt apotek i Södertälje för att se hur den fyra år gamla apoteksmarknaden utvecklas.

– Ingen annan aktör i vårdkedjan träffar lika många patienter som apoteken. Hos oss jobbar landets läkemedelsexperter och vi ger rådgivning om vård, hälsa och välbefinnande. Om den resursen användes bättre än idag skulle det vara ett betydande steg framåt i att skapa bättre patientsäkerhet och förbättra livskvalitén för väldigt många. Vi är redo att anta uppgiften och hoppas att riksdag, regering och landsting är redo att ge oss den, säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening.

Tack vare omregleringen har tillgängligheten till apotek och apotekstjänster ökat dramatiskt. Apoteken i Sverige har en unik specialistkunskap kring läkemedel – hur de påverkar kroppen och hur olika läkemedel fungerar tillsammans. När en patient använder flera läkemedel samtidigt kan de slå ut effekten av varandra och orsaka allvarliga biverkningar eller skador. Särskilt känslig är frågan när det kommer till de äldre som på grund av många olika sjukdomar också är beroende av flera olika läkemedel. Felaktig läkemedelsanvändning innebär onödigt lidande för den enskilde och kostar samhället mellan 10-20 miljarder kronor per år.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar i en allt äldre befolkning, färre förvärvsarbetande och färre som arbetar i vården. Om samhället ska klara denna utmaning måste alla resurser användas bättre, även läkemedelsspecialisterna och hälsorådgivarna som idag arbetar på landets apotek. Apoteken kan förbättra läkemedelsanvändningen och avlasta primärvården.

En av utmaningarna för att ytterligare stärka både tillgängligheten till läkemedel och patientsäkerheten kretsar kring frågan om läkemedelskopior – så kallad generika. Säkerhetsproblemen är idag stora genom att patienter ständigt tvingas byta läkemedel, samtidigt som det är svårt för apoteken att hålla vissa läkemedel i lager. Särskilt problematiskt blir det för äldre personer i behov av ett stort antal läkemedel. Det har också blivit allt mer tydligt att prispressen inte är så effektiv som den skulle kunna vara.

– Tyvärr har vi idag en stelbent modell för utbyten av originalläkemedel mot billiga kopior. Detta är ett stort hot mot patientsäkerheten och hindrar apoteken från att göra ett ännu bättre jobb. Apoteken kan och vill, men får idag inte åtgärda detta på grund av gällande regelverk, avslutar Johan Wallér.

Fakta om apotekssituationen i Stockholms län
• Antalet apotek har gått från 159 stycken före omregleringen till 246 vid årsskiftet, vilket motsvarar en ökning på runt 55 procent.
• Antalet apotek i Södertälje har gått från tre till sex stycken.
• Antalet invånare per apotek är bland det högsta i landet, med 8 646 invånare per apotek, att jämföra med rikets genomsnitt på runt 7 400 invånare per apotek. Apotekstätheten i Stockholms län var vid omregleringen 12 699 invånare/apotek.
• För närvarande finns följande aktörer med öppenvårdsapotek i Stockholms län:
o Apoteket AB
o Apotek Hjärtat
o Apoteksgruppen
o Kronans Droghandel
o Lloydsapotek
o Cura apoteket
o Fox Farmaci
o Broapoteket/Din apotekare
o Akalla apotek/Västra skogen
o Björknäs apotek
o Boots
o Aspuddens apotek
o Orminge apotek
o Trångsund apotek

Fakta om apoteksmarknaden efter omregleringen
• Det fanns vid årsskiftet 345 fler apotek än före omregleringen.
• Öppethållandet har gått från i genomsnitt 42 timmar/vecka till 53 timmar/vecka, en ökning som utöver tillkomsten av nya apotek motsvarar öppethållandet hos 330 ”gamla” apotek. Sett till öppethållande har alltså omregleringen lett till motsvarande ca 775 ”nya apotek”, om man jämför med det genomsnittliga öppethållandet per apotek före omregleringen. Det totala öppethållandet har ökat med 73 procent jämfört med före omregleringen.
• Nya apotek har öppnat över hela landet. Det har också öppnat nya apotek där det aldrig tidigare funnits apotek – Älmsta och Insjön (men även till exempel apotekslösa förorter som Hovsjö, Rågsved och Aspudden i Stockholm).
• Apotekstätheten har gått från 10 000 invånare/apotek (näst sämst i Europa efter Danmark) till cirka 7 400 invånare/apotek (snittet i Europa ligger på 4 000)
• Idag finns runt 30 olika apoteksaktörer – stora och mindre kedjor, enskilda entreprenörer, småföretagargrupperingar, privata och statliga ägare.
• Sveriges Apoteksförening bedömer att cirka 1 000 nya jobb har skapats på den omreglerade marknaden. I och med att det tillkommit fler aktörer har också arbetsmarknaden inom apoteksbranschen blivit mer diversifierad och personal har nu möjlighet att välja bland flera arbetsgivare.

För mer information kontakta:
Henrik G Ehrenberg, 070-770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se