Apoteken kan avlasta primärvården

Sveriges Apoteksförening har idag tillsammans med Lena Hallengren, riksdagsledamot från Kalmar och vice ordförande i Riksdagens Socialutskott, besökt apotek i Kalmar för att se hur den tre år gamla apoteksmarknaden utvecklas. Besöket genomfördes tillsammans med apotekschefen Michael Nilsson (Kronans Droghandel i Kalmar) och apoteksägare Ann-Sofi Stablum (Apoteksgruppen i Färjestaden).

– Ingen annan aktör i vårdkedjan träffar lika många patienter som apoteken. Hos oss jobbar landets läkemedelsexperter och vi ger rådgivning om vård, hälsa och välbefinnande. Om den resursen användes bättre än idag skulle det vara ett betydande steg framåt i att skapa bättre patientsäkerhet och förbättra livskvalitén för väldigt många. Vi är redo att anta uppgiften och hoppas att riksdag, regering och landsting är redo att ge oss den, säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening.

Tack vare omregleringen har tillgängligheten till apotek och apotekstjänster ökat dramatiskt. Apoteken i Sverige har en unik specialistkunskap kring läkemedel – hur de påverkar kroppen och hur olika läkemedel fungerar tillsammans. När en patient använder flera läkemedel samtidigt kan de slå ut effekten av varandra och orsaka allvarliga biverkningar eller skador. Särskilt känslig är frågan när det kommer till de äldre som på grund av många olika sjukdomar också är beroende av flera olika läkemedel. Felaktig läkemedelsanvändning innebär onödigt lidande för den enskilde och kostar samhället mellan 10-20 miljarder kronor per år.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar i en allt äldre befolkning, färre förvärvsarbetande och färre som arbetar i vården. Om samhället ska klara denna utmaning måste alla resurser användas bättre, även läkemedelsspecialisterna och hälsorådgivarna som idag arbetar på landets apotek. Apoteken kan förbättra läkemedelsanvändningen och avlasta primärvården.

En av utmaningarna för att ytterligare stärka både tillgängligheten till läkemedel och patientsäkerheten kretsar kring frågan om läkemedelskopior – så kallad generika. Säkerhetsproblemen är idag stora genom att patienter ständigt tvingas byta läkemedel, samtidigt som det är svårt för apoteken att hålla vissa läkemedel i lager. Särskilt problematiskt blir det för äldre personer i behov av ett stort antal läkemedel.

– Tyvärr har vi idag en stelbent modell för utbyten av originalläkemedel mot billiga kopior. Detta är ett stort hot mot patientsäkerheten och hindrar apoteken från att göra ett ännu bättre jobb. Apoteken kan och vill, men får idag inte åtgärda detta på grund av gällande regelverk, säger Johan Wallér.

Idag bestämmer statliga Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) på månadsbasis vilka läkemedelskopior apoteken ska sälja. Det innebär att över 1 000 olika läkemedelsgrupper byts ut varje månad, samtidigt, på samtliga apotek i hela landet. Systemet leder till stora logistiska problem, vilket är en stor bidragande orsak till de problem som ibland finns med tillgänglighet, eftersom leverantören inte säkert har läkemedel tillgängliga när de utses till månadens vara, samtidigt som apoteken inte kan sitta på lager av läkemedel som de inte vet om de kan sälja inom ett par veckor. Utbytessystemet lämnar dessutom apoteken helt utan verktyg för att påverka leveranser och lagerhållning.

– Att ofta byta utseende på preparat medför en sämre patientsäkerhet. Det är förvirrande för patienterna att färg och form, namn och förpackning byts ut varje månad. Ett stort antal patienter felmedicinerar på grund av det generiska utbytet. Felmedicineringen är en effekt av dagens utbytessystem för generika – där patienten till slut har en uppsjö av flaskor, burkar och kartonger i medicinskåpet. Detta resulterar i att många inte tar sin medicin som man ska eller tar fel tabletter i fel dos.

– Att byta dyra original mot billigare läkemedel är i sig bra. Det sparar stora pengar åt skattebetalarna. Det skulle dock kunna göras på ett sätt som innebär en besparing för samhället samtidigt som det ökar patientnyttan och säkerställer god tillgänglighet. Apoteken är beredda att ta ansvar för att öka patientsäkerheten. Riksdag, regering och ansvariga myndigheter måste nu ta sitt ansvar, sätta sig ner och diskutera med apoteksbolagen för att komma framåt, avslutar Johan Wallér.

Fakta om apotekssituationen i Kalmar län
– Antalet apotek har gått från 29 stycken före omregleringen till dagens 37, vilket motsvarar en ökning på runt 28 procent.
– Antalet invånare per apotek är bland det lägsta i landet, med 6 300 invånare per apotek, att jämföra med rikets genomsnitt på runt 7 400 invånare per apotek.
– För närvarande finns det sju olika apoteksaktörer i Kalmar län. Dessa är:
Apoteket AB
Apotek Hjärtat
Vårdapoteket
Apotekgruppen
Kronans Droghandel
DocMorris
Vetap

Fakta om apoteksmarknaden efter omregleringen
– Det fanns vid årsskiftet 345 fler apotek än före omregleringen.
– Öppethållandet har gått från i genomsnitt 42 timmar/vecka till 53 timmar/vecka, en ökning som utöver tillkomsten av nya apotek motsvarar öppethållandet hos 330 ”gamla” apotek. Sett till öppethållande har alltså omregleringen lett till motsvarande ca 775 ”nya apotek”, om man jämför med det genomsnittliga öppethållandet per apotek före omregleringen. Det totala öppethållandet har ökat med 73 procent jämfört med före omregleringen.
– Nya apotek har öppnat över hela landet. Det har också öppnat nya apotek där det aldrig tidigare funnits apotek – Älmsta och Insjön (men även till exempel apotekslösa förorter som Rågsved och Aspudden i Stockholm).
– Apotekstätheten har gått från 1 apotek på 10 000 invånare (näst sämst i Europa efter Danmark) till cirka 7 400 invånare/apotek (snittet i Europa ligger på 4 000)
– Idag finns 28 olika apoteksaktörer – stora och mindre kedjor, enskilda entreprenörer, småföretagargrupperingar, privata och statliga ägare.
– Sveriges Apoteksförening bedömer att cirka 1 000 nya jobb har skapats på den omreglerade marknaden. I och med att det tillkommit fler aktörer har också arbetsmarknaden inom apoteksbranschen blivit mer diversifierad och personal har nu möjlighet att välja bland flera arbetsgivare.

För mer information kontakta:
Henrik G Ehrenberg, 070-770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 10 medlemmar och omfattar nära 100 procent av landets drygt 1270 apotek.
Sveriges Apoteksförening företräder apotek i Sverige och deras ägare och arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.