Apoteken lanserar konsumentguiden Välvald

Imorgon torsdagen den 11 februari lanseras apoteksbranschens gemensamma konsumentguide för ökad transparens – Välvald. De läkemedelsföretag som uppfyller apotekens krav på transparent hållbarhetsarbete får symbolen Välvald i anslutning till receptfria läkemedel på apotek i butik och e-handel.

Sedan flera år har forskning visat att det släpps ut stora mängder läkemedelsrester vid tillverkning i till exempel Indien och Kina. Dessa utsläpp kan ge negativ påverkan på både människor och natur. Men idag finns inga krav på att läkemedelsföretagen öppet ska redovisa var och hur läkemedlen tillverkas. Därför saknar vi tillräcklig kunskap om miljöpåverkan från de läkemedel som säljs på apotek i Sverige. Det vill vi på apoteken ändra på.

Som ett första steg har apoteksbranschen tagit fram en guide till de företag som är mer transparenta i sitt hållbarhetsarbete. Eftersom läkemedelsföretagen inte vill lämna ut detaljinformation om tillverkning så är miljö- eller hållbarhetsmärkning av läkemedel omöjlig idag. Men vissa företag arbetar ändå mer än andra med hållbarhet och ökad transparens, det vill apoteken premiera.

– Allt fler av apotekens kunder är medvetna konsumenter som ställer frågor om var och hur läkemedel tillverkas. Apoteken vill kunna guida de kunder som vill göra mer medvetna val rätt och samtidigt sätta press på förändring hos läkemedelsföretagen säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Välvald garanterar inte att ett specifikt läkemedel är tillverkat mer transparent eller hållbart än ett annat eftersom läkemedelsföretagen inte lämnar ut sådan information. Däremot guidar Välvald till de företag som uppfyller kraven om att omfattas av en externt granskad hållbarhetsredovisning samt är medlem i organisationen PSCI som arbetar för transparens och hållbarhetsfrågor inom läkemedelsindustrin. I år uppfyller elva läkemedelsföretag kriterierna. Ytterligare information samt vilka företag som uppfyller kriterierna finns på http://www.sverigesapoteksforening.se/valvald/ .

– Vårt mål är att påverka läkemedelsindustrin att bli mer transparenta. Vi kommer att utveckla kriterierna med tiden så att läkemedelsindustrin ska se att transparens och hållbarhet är konkurrensfördelar mot konsument säger Johan Wallér.

Apoteken måste sälja alla godkända receptbelagda läkemedel, det är enbart det receptfria sortimentet som apoteken styr över själva och därför gäller enbart guiden för receptfria läkemedel. För produkter som inte är läkemedel och säljs på apotek finns redan miljömärkningar på produktnivå. Välvald kommer att finnas i anslutning till receptfria läkemedel i butik och i e-handel på apotek från och med den 11 februari 2021.

 

Om Sveriges Apoteksförening

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för landets alla apotek. Välvald har arbetats fram av föreningens miljögrupp som består av representanter från alla medlemsföretag.

 

För ytterligare information

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Tel: 070-239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

eller

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

Tel:070- 693 45 45

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se