Apoteken öppnar ny sajt för blivande studenter

För att öka intresset för att utbilda sig till de yrken som efterfrågas av apoteken, öppnar Sveriges Apoteksförening nu en sajt riktad till studenter. Jobbapåapotek.se fokuserar på att inspirera studenter och visa på apotekens roll som rådgivare och att hjälpa människor till bättre hälsa och välbefinnande.

– Vi får ständigt fler apotek och öppettiderna har ökat dramatiskt de senaste åren. Detta i kombination med stora pensionsavgångar framöver gör det angeläget att få in fler duktiga studenter på apoteksutbildningarna. Idag är arbetslösheten hos våra personalkategorier i princip noll och efterfrågan ökar hela tiden. Det säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening och den som hållit i projektet.

– Att jobba på apotek innebär att du är en del av vårdkedjan och varje dag hjälper människor att må bättre. Apoteken erbjuder kvalificerad rådgivning om läkemedel, hälsa och egenvård och ser till att Sverige har en bra och säker tillgänglighet till mediciner. Vi arbetar för att förbättra svenskarnas läkemedelsanvändning, öka patientsäkerheten och utveckla tjänster kopplade till medicin, hälsa och välbefinnande.

– För den som är intresserad av att jobba nära människor med vård och hälsa erbjuder apoteken dessutom en rad olika alternativ, vad gäller både utmaning och längd på utbildningen. Från apotekarutbildningens fem år på universitetet till apoteksteknikerns ett och ett halvt år på en yrkeshögskola.

– På apotek kommer det finnas goda möjligheter till jobb framöver. Vi vill att fler blivande studenter ska se både det ljusa läget på arbetsmarknaden och de spännande, utmanande och skiftande arbetsuppgifterna som den bästa kombinationen när man ska välja utbildningsväg, avslutar Robert Svanström.

För mer information:
Robert Svanström
robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se
070-52 11 256