Apoteken skärper kraven för ”Välvald”

För ett år sedan lanserades Välvald- apotekens guide till de läkemedelsföretag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete. Redan i år skärps kriterierna, nu ska de enskilda produkterna som ingår ha tillverkats med ansvar. Det är ett första steg för att kunna vidareutvecklas till att bli världens första hållbarhetsmärkning för receptfria läkemedel.

De läkemedelsföretag som uppfyller Välvalds krav får loggan i anslutning till de godkända receptfria läkemedlen på apotek i butik och i e-handel. Välvald är apotekens gemensamma initiativ och organiseras av branschorganisationen Sveriges Apoteksförening.

Kraven för att få Välvald är att företaget bakom produkten är transparenta med sitt hållbarhetsarbete. Nytt för i år är att läkemedelsföretagen även måste lämna in en sanningsförsäkring angående krav på ansvarsfull tillverkning av de produkter som ingår.

Ett stort problem med läkemedelsindustrin är att företagen är förtegen med själva tillverkningen. Den sekretess som råder innebär att varken apoteken eller konsumenterna vet var och hur specifika läkemedel kommer ifrån eller hur de tillverkas. Däremot visar forskning att stora mängder läkemedelsrester släpps ut vid tillverkning, framför allt i Kina och Indien. Det innebär att vi i Sverige kan bli friska på bekostnad av människor, djur och natur i andra länder. Detta tycker vi från apoteken är problematiskt. Vi vill bidra till en hållbar läkemedelsproduktion och våra kunder vill köpa hållbart producerade läkemedel i allt större utsträckning. Välvald är dock inte en full garanti att ett särskilt läkemedel verkligen är tillverkat mer hållbart eller miljövänligt än ett annat. Därför kallar vi inte detta för en hållbarhetsmärkning- än.

  •  Att Välvald nu är en guide på produktnivå är ett stort steg mot att bli världens första hållbarhetsmärkning för läkemedel. Vi vet att apotekens kunder är medvetna konsumenter och allt fler val görs med hållbarhet och miljö i åtanke. Därför kommer vi att fortsätta att skärpa Välvalds kriterier framöver säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Sedan Välvald lanserades för ett år sedan har flera läkemedelsföretag visat intresse av att vara en del av detta. Vid lanseringen 2021 uppfyllde elva företag kriterierna, i år uppfyller femton företag de skärpta kraven. Förutom att nya företag uppfyller kriterierna i år så har några företag fallit ut. Totalt ingår 352 varunummer i Välvald 2022.

  •  Vi är stolta över att svenska apotek bidrar till att sätta press på läkemedelsindustrin att öka samarbetet kring frågor om ansvar och transparens gällande leveranskedjor och tillverkning av läkemedel säger Johan Wallér.

Kraven för Välvald år 2022 är:

  •  Företaget ska ha en externt granskad hållbarhetsredovisning
  •  Företaget (eller dess moderbolag) ska vara medlem i organisationen PSCI som arbetar med ansvarsfulla leveranskedjor inom läkemedelsindustrin
  •  Företaget ska ställa krav på att tillverkning av receptfria läkemedel sker med respekt för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö samt fri från korruption.

Läs hela Välvalds kriteriedokument.

 

Om Sveriges Apoteksförening

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för landets alla apotek. Välvald har arbetats fram av föreningens miljögrupp som består av representanter från alla medlemsföretag.

 

För ytterligare information

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Tel: 070-239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

eller

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 693 45 45

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se