Apoteken sparar pengar åt skattebetalarna

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) skriver 24 april om en undersökning de gjort om bytet till den för tillfället billigaste läkemedelskopian, som apotek enligt lag är skyldiga att göra. Artikelns slutsatser är på många sätt uppseendeväckande, då den ger sig på apoteken och dess personal för att ha bristande kunskap och ge bristande information. Som väl är saknar dock slutsatserna täckning i såväl den genomförda enkäten som i verkligheten.

Hade det inte varit för apotekens kunskap och effektivitet hade det generiska utbytet i själva verket inte sparat en enda krona åt skattebetalarna. Myndigheten Tillväxtanalys konstaterar i en rapport att apoteken till och med är så effektiva i att följa regelverket att konkurrensen på läkemedelsmarknaden är hotad.

TLV:s egen undersökning visar att 98 procent av apotekspersonalen har kunskap om regelverket för generiskt byte. 84 procent säger sig dessutom ha god kunskap. Något annat vore förvånande, då apoteken varje år gör tiotals miljoner byten. Att personalen skulle göra byten utan att veta hur och varför faller på sin egen orimlighet.

Regelverket är krångligt och det vore konstigt om 100 procent av personalen alltid kände att de nått fram till alla patienter på ett sätt som gör att de till fullo förstår varför utbytet sker.
Alla som går till ett apotek är nämligen inte högskoleutbildade och fullt friska. Generikautbytet drabbar alla lika, oavsett om du har begynnande demens eller har ett psykiskt funktionshinder.

93 procent av apotekspersonalen och förskrivarna svarar i TLV:s undersökning att ökad oro är det mest problematiska med generikasystemet och en majoritet svarar att dubbelmedicinering är en problematik. Vi vet också att många kroniker tycker att utbytet är besvärligt. Självklart får det konsekvenser för följsamheten och målet om en god läkemedelsanvändning.
TLV menar dock att kunskaperna är bristande om huruvida felmedicinering, dålig följsamhet och läkemedelsskador specifikt beror på det generiska utbytet. Till saken hör att den kunskap som faktiskt finns, pekar på att generiska utbytet bidrar till sämre läkemedelsanvändning. Det hade varit intressant om tillsynsmyndigheterna inte nöjde sig med att konstatera att kunskapen är bristande, utan också gjorde något för att öka den.

Slutsatsen som TLV drar av sin undersökning är istället att alla ska informeras bättre om hur utbytet går till och varför.

TLV har frågat förskrivarna om det generiska utbytet lett till merarbete. Denna fråga har dock inte ställts till personalen på apotek. Det lär inte finnas en enda farmaceut som svarar nej på en sådan fråga. Det är sant att apoteken har skyldighet att informera kunderna om utbytet – och det gör vi. Men vi har också skyldighet att ge rådgivning för att patienterna ska använda sina läkemedel på rätt sätt och för att kunna undvika onödiga biverkningar. Just nu går mycket av arbetstiden istället åt till att informera om det generiska utbytet och ta diskussionen med patienterna om varför detta ska göras och vilka ekonomiska konsekvenser som följer av att patienten istället väljer en annan produkt. Detta gör vi gärna, men vi vill också ha tid att använda vår farmaceutiska kompetens i samma utsträckning som vi idag är med och sparar pengar åt skattebetalarna genom att följa och informera om regelverket för det generiska utbytet.

Apoteken och dess personal tycker att generika i grunden är bra. Vi har under lång tid föreslagit förenklingar och förbättringar av det generiska utbytet som skulle ge apoteken och dess farmaceuter större utrymme att möta kundernas behov – och därmed minska de problem som idag uppstår i form av återkommande brist på läkemedel och ökad patientosäkerhet.

Apoteken gör redan ett mycket bra jobb för att få det generiska utbytet att fungera. Den som påstår något annat har en del att förklara. Det går framför allt inte att hämta stöd i TLV:s aktuella undersökning för en sådan ståndpunkt. Om apoteken fick större utrymme att hantera det generiska utbytet på ett smidigare sätt, skulle vi dessutom kunna öka vår insats för en effektiv och bra läkemedelsanvändning. För det krävs det anpassningar av regelverket – inte information.

Johan Wallér
Henrik G Ehrenberg

Sveriges Apoteksförening

Publicerad på SvD Brännpunkt 25 april 2013.