Apoteken står bakom rekommendationer om försörjningsberedskap

Idag har Svenskt Näringsliv presenterat en rapport med rekommendationer hur en tydligare totalförsvarsplanering som involverar näringslivet bör utformas. Sveriges Apoteksförening har deltagit i arbetet och bidragit med branschens erfarenheter och kunskaper om vikten av robusta samhällsviktiga system både till vardag och kris.

I rapportens rekommendationer till regeringen lyfts bland annat fram att rusta Sveriges totalförsvar är ett gemensamt arbete. Staten är ansvarig för Sveriges nationella säkerhet och försvar men det är endast tillsammans med företag i Sverige, civilsamhället och internationella partner som samhällets motståndskraft kan öka. Det är i en väl fungerande vardag som grunden läggs för Sveriges förmåga att hantera kriser och krig. Internationella marknader och öppna gränser stärker Sverige. Tillgången till kunskap, dataflöden och möjligheten att upprätthålla värdekedjor är avgörande.

– En väl fungerande apoteksmarknad under normala förhållanden ger förutsättningar för att försörjningen även fungerar under kriser och ytterst krig, men apotek är beroende av bland annat lagerhållning av läkemedel, robusta IT-system och dataflöden samt transporter säger Björn Falkenhall, chefsekonom på Sveriges Apoteksförening som har deltagit i arbetet.

Vid sidan av sektorsanpassade lösningar finns områden av central betydelse för alla företag verksamma i Sverige. För att utvecklingen av totalförsvaret ska ge snabb och tydlig effekt betonas särskilt vikten av att:

• ett konkurrenskraftigt näringsliv ökar Sveriges handlingsutrymme vid kriser och krig
• tydliga förmågemål inom totalförsvaret bidrar till snabbare och effektivare utveckling av totalförsvaret
• företagens ökade ekonomiska risker inom totalförsvaret behöver hanteras
• utveckla samarbeten utifrån både företags och det offentligas förutsättningar, samt
• åtgärder som förtydligar företags planeringsförutsättningar bör prioriteras

– För apoteksbranschen har det varit viktigt att upphandling används och att utveckling av försörjningsberedskapen sker genom upprättande av beredskapsavtal samt att finansieringsprinciper klargörs avslutar Björn Falkenhall

Läs hela rapporten här.

 

För ytterligare kommentarer:
Björn Falkenhall, chefsekonom Sveriges Apoteksförening
björn.falkenhall@sverigesapoteksforening.se
tel: 070- 776 16 46