Apoteken välkomnar att riksdagen vill se ökat samarbete mellan vården och apoteken

Idag har socialutskottet föreslagit riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att se till att tillgängligheten och kvaliteten ökar gällande läkemedel och hälsotjänster. En majoritet i Socialutskottet vill att regeringen ska ge en myndighet i uppdrag att ta fram och utveckla modeller för ett ökat samarbete mellan vården och apoteksaktörerna. Socialutskottet vill också se en översyn av 24-timmarsregeln och apotekens förutsättningar att returnera läkemedel.

– Nya modeller för ett ökat samarbete mellan vården och apoteken behöver utvecklas. Apotekens samhällsuppdrag att hantera och ge råd om läkemedel är viktigt för att hela vårdkedjan ska fungera på bästa sätt för patienterna. Apotekens tillgänglighet och kompetens kan avlasta primärvården och på sikt minska samhällets kostnader säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Det saknas i dag nationella modeller för samarbete mellan vården och apoteken, men det finns goda exempel på samarbeten på det lokala planet.

– En nationell struktur kan bidra till en förbättrad och mer likvärdig vård. Områden där apoteken skulle kunna bidra ytterligare är t.ex. fördjupade läkemedelssamtal, vaccinationer och hälsorådgivning avslutar Johan Wallér.

 

 

 

För ytterligare kontakt:

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening
070-239 16 06, johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

Lisa Stern, Chefsstrateg Sveriges Apoteksförening
070- 693 45 45, lisa.stern@sverigesapoteksforening.se