Apoteken välkomnar försök med strukturerade läkemedelssamtal

Apoteken har en oersättlig roll att spela i arbetet med att förbättra svenskarnas läkemedelsanvändning. Sveriges Apoteksförening välkomnar därför det försök med strukturerade läkemedelssamtal på apotek, som regeringen idag presenterade som en del i den nationella läkemedelsstrategin.

– Strukturerade läkemedelssamtal bör resultera i bättre följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling, bättre behandlingsresultat, reducerade kostnader för felaktig läkemedelsanvändning och färre sjukhusinläggningar orsakade av läkemedelsrelaterade problem, säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening.

– Årligen genomförs runt 100 miljoner kundmöten på apotek. Vi träffar därmed medborgaren oftare än vården gör. Apoteken har samhällets mest tillgängliga och kunniga läkemedelsexperter. På lokal nivå finns redan ett starkt förtroende mellan apotek och medborgare liksom mellan apotek och förskrivare. Detta förtroende är det viktigt att använda på bästa sätt för att uppnå en bättre läkemedelsanvändning, påpekar Johan Wallér.

– Apoteken arbetar ständigt med att förbättra sin kundservice och utvecklar nya farmaceutiska tjänster. Att staten nu upptäcker potentialen i apotekens specialistkompetens och tillgänglighet är oerhört glädjande. Förhoppningsvis är det ett första steg mot en utveckling där farmaceutiska tjänster på apotek blir en än mer naturlig del i vårdkedjan. Det skulle leda till bättre vård och en effektivare läkemedelsanvändning, menar Johan Wallér.

Med hjälp av strukturerade läkemedelssamtal på apotek kan man öka läkemedelsnyttan på såväl individ- som gruppnivå. I samtal med patienten kan farmaceuten bidra till att förstärka förskrivarens intention med vald läkemedelsbehandling och stärka patientens egen roll för att uppnå ett gott behandlingsresultat. Att strukturerade läkemedelssamtal nu blir en nationell angelägenhet kommer också att öka kvalitet i de många individuella läkemedelsdialoger som redan idag genomförs på alla apotek. För samhällets del innebär det också en möjlighet att få en mer kostnadseffektiv läkemedelsbehandling.

För mer information, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40