Apoteken välkomnar höjd handelsmarginal

TLV har idag publicerat en rapport där de meddelar att de avser att höja apotekens handelsmarginal. Detta är nödvändigt då apotekens kostnader för att expediera recept ökat markant av faktorer som ligger utanför apotekens kontroll. Apoteken har inte heller möjlighet att kompensera sig då det är TLV som sätter pris på de flesta läkemedel som säljs.

Det är högst rimligt att apoteken ersätts för de ökade kostnader som det medför att utföra sitt samhällsuppdrag. Särskilt i detta läge när inflationen har stigit och kronan sjunkit i värde. Den höjning av handelsmarginalen som TLV har aviserat idag är därför välkommen, men täcker inte kostnaderna för recepthanteringen säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Receptbelagda läkemedel är apotekens dominerande segment som motsvarar över 72 procent av apotekens omsättning. Varje recept innebär en ekonomisk förlust vilket medför att apoteken är beroende av att sälja andra varor. Sveriges Apoteksförening har tidigare beräknat de samlade kostnaderna för att hantera recept inom förmån. Handelsmarginalen täckte för några år sedan under 90 procent av apotekens kostnader och situationen har sedan dess försämrats ytterligare.
Apoteken behöver kompenseras med skyndsamhet. Inflationen innebär ökade lokalkostnader och kostnader för personal. Därtill innebär den låga kronan minskade intäkter från parallellimport, som är en viktig intäktskälla för apoteken. Sammantaget blir situationen kritisk då löpande kostnader fortsätter att öka.

Jag är tacksam för att TLV har varit lyhörda och haft förståelse för branschens behov av en mer flexibel och snabbare process för att se över handelsmarginalen. En process som drar ut på tiden innebär negativa konsekvenser som är svåra att reparera säger Johan Wallér.

Den aviserade höjningen av handelsmarginalen täcker dock inte kostnader för recepthanteringen fullt ut och det gap som minskade intäkterna från övrig försäljning medför. Politiken behöver på längre sikt säkerställa att apoteken får tillräcklig ersättning för sin samhällskritiska verksamhet.

Jag tror att det vore en bra investering för samhället att säkra apotekens ersättning mer långsiktigt så att apoteken får möjligheter att behålla den höga kompetensen och ge utrymme för innovation och utveckling av uppdraget avslutar Johan Wallér.

 

För ytterligare information kontakta
Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening
johan.waller@sverigesapoteksforening.se, tel: 070- 239 16 06