Apotekens årsrapport – brytpunkt i branschen

Idag publicerar Apoteksföreningen årets branschrapport som beskriver utvecklingen på marknaden 2021. Under året skedde den förväntade brytpunkten då antalet apoteksbutiker minskade i antalet, från 1 433 till 1411. Det är första gången sedan apoteksmarknaden omreglerades 2009 som antalet apotek inte ökade i antal.

– Det är i större städer där antalet apotek har minskat, på mindre orter har antalet apotek i stället ökat något. För andra året i rad stod e-handeln för branschens tillväxt även om tillväxttakten avtagit. Närmre 30 procent av alla apoteksprodukter såldes via e-handel under 2021. Konkurrensen i branschen är stenhård säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Coronapandemin präglade året för apoteken. Perioder med extremt hårt tryck från kunder samtidigt som sjukskrivningarna var högre än någonsin. Andra perioder under året präglades av minskade kundströmmar till butik och hög belastning på e-handeln.

– Apoteken har visat att man verkligen tar sitt breda samhällsuppdrag under kris. Trots pandemi, och nu krig i Europa, så har apoteksföretagen lyckats undvika läkemedelsbrist. Ett gott samarbetet inom branschen och bak i försörjningskedjan är nyckelfaktorer säger Johan Wallér.

Under året har vi gemensamt i branschen tagit stora kliv framåt för att utveckla apotekens roll i samhället.

– Det finns två områden som jag är extra stolt över. Dels att vi tillsammans med TLV nu har en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster på apotek i gång. Dels att vi lanserade Välvald – apotekens guide till de läkemedelsföretag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete avslutar Johan Wallér.

Hela branschrapporten finns att läsa här. En engelsk version kommer inom kort.

 

Utvalda branschsiffror från året:

  •    Omsättning hela apoteksmarknaden: 65 miljarder kr (+3%)
  •    Omsättning öppenvårdsmarknaden: 54 miljarder kr (+2,1%)
  •    Omsättning per segment: förskrivna läkemedel 72,4 %, receptfria läkemedel 8,4 % och övriga apoteksvaror 19,2 %.
  •    Antal apotek: 1 411
  •    Antal kundbesök: 140 miljoner besök
  •    Kundnöjdhet: 98 % nöjda med sitt senaste apoteksbesök

 

För ytterligare information:

e-post: johan.waller@sverigesapoteksforening.se

tel: 070- 239 16 06