Apotekens kommentar angående förslag om miljökriterier

De tre myndigheterna TLV, Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten har nu presenterat sina slutrapporter för uppdragen om försöksverksamhet med miljöpremie i periodens varasystemet. Sveriges Apoteksförening ställer sig mycket positiv till att myndigheterna har arbetat med uppdragen och ser ett stort behov av att myndigheterna får fortsatta uppdrag.

Miljöaspekter är något som apoteken och har efterfrågat länge och kunderna ställer allt fler frågor om miljö, tillverkning och hållbarhet. Läkemedelsområdet ligger efter de allra flesta branscher när det kommer till hållbarhet och här behöver staten vara med och ställa krav säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

I den fortsatta processen skulle apoteken kunna spela en roll genom att erbjuda de kunder som önskar att göra egna ”gröna val”. Något som inte är möjligt idag. Det skulle öka incitamenten för läkemedelsföretagen att delta ytterligare.

Inom det receptfria sortimentet har apoteken tagit fram ”Välvald ” som guidar apotekens kunder till de läkemedelsföretag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och ställer krav på ansvarsfull tillverkning. Även för läkemedel som regionerna upphandlar finns vägledning av hållbarhetskriterier. Det är ytterst olyckligt att det inte finns några miljö- eller hållbarhetskrav för det allra största segmentet, receptbelagda läkemedel som säljs på apotek.

Det är viktigt att regeringen nu ger myndigheterna fortsatta uppdrag att arbeta vidare med detta viktiga område avslutar Johan Wallér.

Läs TLV:s rapport här och Läkemedelsverkets rapport här. Läs mer om Välvald.

 

För ytterligare kommentarer:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Tel: 070-2391606