Apotekens möjlighet att stärka patientsäkerheten bör nyttjas bättre

Sveriges Apoteksförening har idag tillsammans med riksdagsledamöterna Katarina Brännström och Johan Hultberg besökt Cura apoteket och Kronans Droghandel i Växjö för att se hur den tre år gamla apoteksmarknaden utvecklas. Kronoberg är ett av de län i landet som procentuellt fått störst ökning av antal apotek.

– Ingen annan aktör i vårdkedjan träffar lika många patienter som apoteken. Om den resursen användes bättre än idag skulle det vara ett betydande steg framåt i att skapa bättre patientsäkerhet och förbättra livskvalitén för tusentals patienter. Vi är redo att anta oss uppgiften och hoppas att regeringen och landstingen är redo att ge oss den, säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening.

Tack vare omregleringen har tillgängligheten till apotek och apotekstjänster ökat dramatiskt. Apoteken i Sverige har en unik specialistkunskap kring läkemedel – hur de påverkar kroppen och hur olika läkemedel fungerar tillsammans. När en patient använder flera läkemedel samtidigt kan de slå ut effekten av varandra och orsaka allvarliga biverkningar eller skador. Särskilt känslig är frågan när det kommer till de äldre som på grund av många olika sjukdomar också är beroende av flera olika läkemedel. Felaktig läkemedelsanvändning innebär onödigt lidande för den enskilde och kostar samhället mellan 10-20 miljarder kronor per år.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar i en allt äldre befolkning, färre förvärvsarbetande och färre som arbetar i vården. Om samhället ska klara denna utmaning måste alla resurser användas, även de verkliga läkemedelsspecialisterna som idag arbetar på landets apotek – farmaceuterna.

En av utmaningarna för att ytterligare stärka både tillgängligheten till läkemedel och patientsäkerheten kretsar kring frågan om läkemedelskopior – så kallad generika. Säkerhetsproblemen är idag stora genom att patienter ständigt tvingas byta läkemedel, samtidigt som det är svårt för apoteken att hålla vissa läkemedel i lager. Särskilt problematiskt blir det för äldre personer i behov av ett stort antal läkemedel.

– Tyvärr har vi idag en stelbent modell för utbyten av originalläkemedel mot billiga kopior. Detta är ett stort hot mot patientsäkerheten och hindrar apoteken från att göra ett ännu bättre jobb. Apoteken kan och vill, men får idag inte åtgärda detta på grund av gällande regelverk, säger Johan Wallér,.

Idag bestämmer statliga Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) på månadsbasis vilka läkemedelskopior apoteken ska sälja. Det innebär att över 1 000 olika läkemedelsgrupper byts ut varje månad, samtidigt, på samtliga apotek i hela landet. Systemet leder till stora logistiska problem, vilket är en stor bidragande orsak till de problem som ibland finns med tillgänglighet, eftersom leverantören inte säkert har läkemedel tillgängliga när de utses till månadens vara, samtidigt som apoteken inte kan sitta på lager av läkemedel som de inte vet om de kan sälja inom ett par veckor. Utbytessystemet lämnar dessutom apoteken helt utan verktyg för att påverka leveranser och lagerhållning.

– Att ofta byta utseende på preparat medför en sämre patientsäkerhet. Det är förvirrande för patienterna att färg och form, namn och förpackning byts ut varje månad. Ett stort antal patienter felmedicinerar på grund av det generiska utbytet. Felmedicineringen är en effekt av dagens utbytessystem för generika – där patienten till slut har en uppsjö av flaskor, burkar och kartonger i medicinskåpet. Detta resulterar i att många inte tar sin medicin som man ska eller tar fel tabletter i fel dos.

– Att byta dyra original mot billigare läkemedel är i sig bra. Det sparar stora pengar åt skattebetalarna. Det skulle dock kunna göras på ett sätt som innebär en besparing för samhället samtidigt som det ökar patientnyttan och säkerställer god tillgänglighet. Apoteken är beredda att ta ansvar för att öka patientsäkerheten. Regeringen och ansvariga myndigheter måste nu ta sitt ansvar, sätta sig ner och diskutera med apoteksbolagen för att komma framåt, avslutar Johan Wallér.

Fakta om apotekssituationen i Kronoberg
• Antalet apotek har gått från 21 stycken innan omregleringen till dagens 30, vilket motsvarar en ökning på nästan 43 procent.
• Antalet apotek per invånare är bland det lägsta i landet, med 6 100 invånare per apotek, att jämföra med rikets genomsnitt på 7 500 invånare per apotek.
• För närvarande finns det åtta olika apoteksaktörer i Kronoberg. Dessa är:
o Cura: 1 styck
o Apoteket: 8 stycken
o Apotek Hjärtat: 9 stycken
o Vårdapoteket: 2 stycken
o Apotekgruppen: 3 stycken
o Kronans Droghandel: 4 stycken
o DocMorris: 2 stycken
o Medstop: 1 stycken

Fakta om apoteksmarknaden efter omregleringen
• Det finns idag 339 fler apotek än innan omregleringen.
• Öppethållandet har gått från i genomsnitt 42 timmar/vecka till 53 timmar/vecka, en ökning som motsvarar 330 ”gamla” apotek.
• Nya apotek har öppnat över hela landet. Det har också öppnat nya apotek där det aldrig tidigare funnits apotek – Älmsta och Insjön (men även till exempel apotekslösa förorter som Rågsved i Stockholm)
• Apotekstätheten har gått från 1 apotek på 10 000 invånare (näst sämst i Europa efter Danmark) till cirka 7 500 invånare/apotek (snittet i Europa ligger på 4 000)
• Idag finns 26 olika apoteksaktörer – stora och mindre kedjor, enskilda entreprenörer, småföretagargrupperingar, privata och statliga ägare.
• Sveriges Apoteksförening bedömer att cirka 1 000 nya jobb har skapats på den omreglerade marknaden. I och med att det tillkommit fler aktörer har också arbetsmarknaden inom apoteksbranschen blivit mer diversifierad och personal har nu möjlighet att välja bland flera arbetsgivare.

För mer information kontakta:
Henrik G Ehrenberg, 070-770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se