Apotekens roll

Apoteken erbjuder kvalificerad rådgivning om läkemedel och ser till att Sverige har en bra och säker tillgänglighet till mediciner. Potentialen är stor för att ytterligare hitta vägar för att förbättra svenskarnas läkemedelsanvändning, öka patientsäkerheten och utveckla tjänster kopplade till medicin, hälsa och välbefinnande.

Sveriges Apoteksförening har genom vår Vitbok initiativet till en bred diskussion om apotekens roll i samhället. Trots att vi lever allt längre är hälsoutmaningarna i Sverige stora. Överanvändning och felanvändning av läkemedel är ett känt problem, särskilt i gruppen äldre personer. Tillgängligheten till sjukvård är en stor utmaning sedan många år tillbaka. Allt för många röker och äter allt för mycket.

Apoteken är en mycket viktig del i vårdkedjan, och kan bli än mer betydelsefull om branschen, politikerna och vårdens aktörer samverkar bättre.

Prisinformation

Den stora majoriteten av alla läkemedel som skrivs ut på recept ingår i det statliga förmånssystemet och är därmed också föremål för statlig prisreglering. Alla förmånsläkemedel kostar lika mycket på samtliga apotek i landet och ingår i högkostnadsskyddet.

Vissa läkemedel, exempelvis potensläkemedel och vissa p-piller, är dock utanför förmånssystemet, vilket innebär att läkemedelsbolagen är fria att själva bestämma pris. Efter att det blivit vanligare att läkemedelsbolag själva väljer att ta ett läkemedel ur förmånssystemet, har en ny situation uppstått för en del av apotekens kunder. Samtidigt har stora läkemedel som varit utanför förmånen förlorat sitt patent, vilket innebär att det numera finns billigare alternativ och förändringar har skett av exempelvis landstingens subvention av p-piller.

Sveriges Apoteksförening har därför fattat beslut om att rekommendera samtliga apotek att komplettera prisinformation via apoteksbutiken och telefon med att publicera priser på receptläkemedel utanför förmånen via sina webbplatser. Detta för att underlätta för kunderna att enkelt kunna hitta information om pris på sin vara.

Apoteken är en viktig del i vårdkedjan 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ac lacus mollis, posuere sem faucibus, ultricies elit. Morbi dui est, ornare sed augue vel, consequat convallis ante. Proin in mauris faucibus, cursus tortor a, viverra mauris. Quisque elementum, lorem at cursus sollicitudin, justo diam faucibus erat, sed tincidunt ante libero non sem.

Aenean faucibus eu dui eu finibus. Vestibulum finibus ante mi, ac placerat diam varius ac. Integer dignissim eu eros sed malesuada. Vivamus suscipit, risus sed fringilla molestie, mi metus tincidunt orci, nec pellentesque ligula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ac lacus mollis, posuere sem faucibus, ultricies elit. Morbi dui est, ornare sed augue vel, consequat convallis ante. Proin in mauris faucibus, cursus tortor a, viverra mauris. Quisque elementum, lorem at cursus sollicitudin, justo diam faucibus erat, sed tincidunt ante libero non sem.

Aenean faucibus eu dui eu finibus. Vestibulum finibus ante mi, ac placerat diam varius ac. Integer dignissim eu eros sed malesuada. Vivamus suscipit, risus sed fringilla molestie, mi metus tincidunt orci, nec pellentesque ligula.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ac lacus mollis, posuere sem faucibus, ultricies elit. Morbi dui est, ornare sed augue vel, consequat convallis ante. Proin in mauris faucibus, cursus tortor a, viverra mauris. Quisque elementum, lorem at cursus sollicitudin, justo diam faucibus erat, sed tincidunt ante libero non sem.

Aenean faucibus eu dui eu finibus. Vestibulum finibus ante mi, ac placerat diam varius ac. Integer dignissim eu eros sed malesuada. Vivamus suscipit, risus sed fringilla molestie, mi metus tincidunt orci, nec pellentesque ligula.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ac lacus mollis, posuere sem faucibus, ultricies elit. Morbi dui est, ornare sed augue vel, consequat convallis ante. Proin in mauris faucibus, cursus tortor a, viverra mauris. Quisque elementum, lorem at cursus sollicitudin, justo diam faucibus erat, sed tincidunt ante libero non sem.

Aenean faucibus eu dui eu finibus. Vestibulum finibus ante mi, ac placerat diam varius ac. Integer dignissim eu eros sed malesuada. Vivamus suscipit, risus sed fringilla molestie, mi metus tincidunt orci, nec pellentesque ligula.