Apotekens seniorvecka 2019

Den 8–14 april kommer Sveriges alla apotek att fokusera på seniorers läkemedel. På samma sätt som förra året gör branschen en gemensam satsning för att förbättra läkemedelsanvändningen för alla apotekskunder över 75 år.

Under den aktuella veckan kommer farmaceuterna på landets ca 1400 apotek att erbjuda alla apotekskunder  75 år och äldre en genomgång av alla sparade recept med det elektroniska expertstödet EES. Om kunden samtycker så analyserar farmaceuten ifall de utskrivna läkemedlen är lämpliga i förhållande till personens ålder, dosering och att de inte krockar med andra läkemedel.

EES är ett system som alla apotek kan använda och använder dagligen. Förra året gjordes för första gången en fokuserad insats där samtliga farmaceuter under en vecka lade ner extra tid och fokus på att genomföra EES slagningar hos en utvald grupp. Veckan var mycket framgångsrik och innebar en stor ökning av användningen av systemet. Användningen fördubblades 2018 jämfört med 2017. EES kan användas för alla kunder.

Apoteksbranschen upprepar den framgångsrika satsningen även i år. Det är samma målgrupp – apotekskunder 75 år och äldre – som står i fokus. Temaveckan syftar till att ytterligare öka användningen av EES samt till att samla kunskap som kan användas för att ytterligare förbättra systemet.

Satsningen görs tillsammans med eHälsomyndigheten som ansvarar för EES-systemet.

 

För ytterligare kontakt och frågor:

Fredrik Boström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening

tel: 070 508 27 41

fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se