Apotekens sociala mediekampanj väcker engagemang

Apoteksbranschen lanserar idag kampanjen ”Jobba på apotek” som ska locka fler att söka till universitetens farmaceututbildningar. Farmaceuter från hela branschen deltar nu för att få fler att söka utbildningarna och så småningom börja jobba på apotek.

Bristen på legitimerade apotekare och receptarier är en akut utmaning. Ett apotek får inte hålla öppet utan en farmaceut på plats. Särskilt stort är problemet utanför storstäderna och har under senaste år påverkat apotekens möjlighet att hålla öppet på flera platser runt om i landet. Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening betonar att kompetensförsörjning är ett av apoteksföretagens allra mest prioriterade områden.

Branschen har tillsammans med kommunikationsbyrån Reform Society tagit fram en kampanj som bygger på att målgrupperna ska få upp ögonen för vad jobb på apotek innebär och vilja söka till farmaciutbildningarna. Kampanjsajten www.jobbapåapotek.se finns samlade fakta om vilka jobb som finns på apotek samt var utbildningarna finns. För att nå målgruppen finns filmer och annat material på sociala medier.

– Det är fantastiskt att se apoteken gå samman och arbetar tillsammans för att stärka branschens kompetensförsörjning. Genom vårt nära samarbete har vi kunnat skapa kampanjmaterial som verkligen träffar rätt och känns angeläget. Detta har tydligt avspeglats i kampanjresultatet säger Lovisa Lindvall projektledare på Reform Society.

En nyhet i årets kampanjs är att Apoteksföreningen har involverat medlemsföretag i större utsträckning än tidigare år. Medarbetare på alla apoteksföretag har erbjudits att bidra med beskrivningar av vad man gillar med sitt jobb samt beskriva det samhällsuppdraget man utför dagligen.

– Vi har fått ett stort antal apoteksfarmaceuter som engagerar sig i kampanjen och vill berätta om sina jobb, det är jätteroligt. Kampanjen pågår från den 19 februari till 15 april då universitet och högskolor stänger intagningen inför höstens utbildningar säger Lisa Stern, chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening och ansvarig för kampanjen.

Det är en utmaning att tydliggöra vad apotekare och receptarieutbildningarna är för något. Det är fortfarande relativt okänt bland allmänheten. Många känner inte heller till vad en farmaceut faktiskt gör på apotek. Även om branschens årliga kompetensförsörjningskampanj tidigare har gått bra och väckt engagemang hos målgruppen så har universiteten fortfarande problem med att söktrycket till farmaciutbildningarna är alldeles för lågt jämfört med branschens behov.

– Vi håller tummarna för att årets kampanj ska bidra till att vända den negativa trenden med för få sökande till farmaciutbildningarna avslutar Lisa Stern.


För ytterligare information om kampanjen: http://jobbapaapotek.info

Lisa Stern, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening
Lisa.stern@sverigesapoteksforening.se
Tel: 070 693 45 45

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening
Johan.waller@sverigesapoteksforenig.se
Tel: 070 239 16 06

Lovisa Lindvall Reform Society
lovisa.lindvall@reformsociety.se
Tel: 073-534 42 33