Apoteksbranschen diskuterar framtida jobb med gymnasieelever

Efter många år av apoteksmonopol har intresset för att utbilda sig för och jobba på apotek minskat. Samtidigt är efterfrågan på utbildad personal stor på en ny, dynamisk och föränderlig apoteksmarknad. För att öka intresset för de utbildningar som ger jobb på ett apotek, träffar Sveriges Apoteksförening gymnasieungdomar för att samtala om framtidens arbetsmarknad och vad som skulle väcka deras intresse för ett apoteksyrke.

Projektet sker i samarbete med Kunskapsskolans gymnasium och består av en workshop där eleverna får en introduktion och inblick i dagens arbetsliv. Det ger också eleverna en möjlighet att träffa och bygga relationer med en potentiell framtida arbetsgivare.

– Vår förhoppning är att samtalet med gymnasieeleverna ska ge oss kreativa lösningar för att nå unga. Vi vill uppmärksamma dem på vad apoteken har att erbjuda när de funderar på alternativa utbildningar och vill söka sig ut på arbetsmarknaden, säger Eva Glaumann, projektledare på Sveriges Apoteksförening.

En utbildning till farmaceut innebär att man kan få jobb i en av Sveriges riktiga framtidsbranscher. Slutet på årtionden av monopol kombinerat med att en stor grupp farmaceuter är på väg mot pension innebär att behovet är stort. Samtidigt har antalet sökande till landets farmaceutiska utbildningar de senaste åren varit allt för få. Detta vill apoteksbranschen göra något åt.

Branschen har redan idag en i princip obefintlig arbetslöshet och löneutvecklingen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden varit god. Just nu finns ett särskilt stort behov av receptarier. I takt med att vården och politiker upptäcker problemen med felmedicineringar och ineffektiv läkemedelsanvändning ökar också intresset för farmaceuternas specialistkompetens och den kvalificerade roll som de spelar i vårdkedjan.