Apoteksbranschen i överenskommelse om Läkemedelsförsäkringen

Från och med nu kommer alla apotek anslutna till Sveriges Apoteksförening avstå från att ingå avtal med parallellimportörer av läkemedel som inte är med i den svenska Läkemedelsförsäkringen. Detta är innebörden av den branschöverenskommelse som slutits.

– Apoteksaktörerna har möjlighet att ställa mer långtgående krav än staten när vi förhandlar med läkemedelsbolagen. Att en del av de läkemedel som säljs i Sverige inte ingår i Läkemedelsförsäkringen har varit ett kvalitetsproblem som apoteken varit obekväma med. Det är därför vi i apoteksbranschen aktivt gör allt vad vi kan för att begränsa försäljningen av läkemedel utanför Läkemedelsförsäkringen, säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening.

Från apotekens sida har man avvaktat en eventuell statlig reglering av Läkemedelsförsäkringens omfattning, eftersom det är ett generellt regleringsproblem, som de senaste åren framför allt berört försäljning av läkemedelskopior inom ramen för generikasystemet. I samband med att den sittande Läkemedels- och apoteksutredningen gått igenom vilka läkemedel som säljs utan att omfattas av den svenska Läkemedelsförsäkringen uppmärksammades apoteksbranschen på att det funnits ett begränsat antal produkter som parallellimporterats utan att omfattas av försäkringen.

2012 såldes totalt 83 miljoner läkemedelsförpackningar i Sverige. Inom ramen för det av lag reglerade generikasystemet byttes drygt 2 miljoner förpackningar till en vara som stod utanför försäkringen. Lite färre än 160 000 förpackningar – som var föremål för utbyte på apotek – var parallellimporterade produkter som stod utanför försäkringen.

Branschen kan idag inte säga hur många av dessa 160 000 parallellimporterade förpackningar som såldes på apotek för att det saknades alternativ. Under 2012 hade exempelvis AstraZeneca leveransproblem, varpå apoteken tvingades ta hem den parallellimporterade produkt som fanns tillgänglig. Denna stod utanför försäkringen. Apoteken har enligt lag skyldighet att tillhandahålla alla läkemedel.

– De apoteksaktörer jag talat med ställer redan idag krav på parallellimportörerna att de ska vara med i Läkemedelsförsäkringen. Men för att det inte ska finnas några som helst tvivel om vad apoteksbranschen vill när det gäller Läkemedelsförsäkringen, och för att visa att branschen kan ta ett ansvar som går utöver det som staten kan kräva, har vi nu slutit en branschöverenskommelse som innebär att ingen apoteksaktör aktivt ska bidra till att läkemedel utanför Läkemedelsförsäkringen säljs i Sverige, säger Johan Wallér.

– Det handlar om farmaceutisk kvalitet och förtroende för branschen. Genom att ingå en branschöverenskommelse bidrar apoteken till att öka förtroendet för läkemedel som terapiform och till att öka likvärdigheten i det försäkringsskydd som apotekens kunder därigenom får, säger Johan Wallér.

Branschöverenskommelsen innebär följande:
– Undertecknande företag åtar sig att vid ingående av avtal med företag som parallellimporterar läkemedel kräva att företaget och dess produkter omfattas av den svenska Läkemedelsförsäkringen (LFF Service AB:s Läkemedelsförsäkring).

– Då apoteken har skyldighet att tillhandahålla läkemedel som finns tillgängliga på den svenska marknaden och förskrivs undantar överenskommelsen de fall där alternativ saknas. Överenskommelsen omfattar inte produkter som apoteken enligt lag är tvingade att tillhandahålla genom det statliga generikasystemet (periodens vara).

– Apoteken åtar sig att genom branschorganisationen Sveriges Apoteksförening påtala för leverantörer som står utanför försäkringen att det är önskvärt att de går med.

För ytterligare information eller frågor, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40