Apoteksbranschen och TLV inleder samarbete för ökad tillgänglighet och patientsäkerhet

Idag inleder TLV och Sveriges Apoteksförening ett samarbete för att förbättra och förenkla dagens system för utbyte av läkemedel på apotek. Målet är att öka patientsäkerheten och tillgängligheten till läkemedel.

– Vi vill gemensamt arbeta för att få bort onödigt krångel i regelverket i syfte att öka tillgängligheten till utbytbara läkemedel på apotek. Kunderna ska få sina läkemedel så snabbt som möjligt, säger Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening.

– Vi vill också frigöra tid för personalen på apotek för att ge bättre utrymme att ge råd och service till kunderna, säger Sofia Wallström, generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

En utgångspunkt för samarbetet är att behålla grunden i det svenska systemet för så kallat generiskt utbyte där TLV fastställer priserna på utbytbara läkemedel. Men målet är att utveckla och förbättra systemet. Det generiska utbytet ger en möjlighet att hålla nere läkemedelsnotan så att patienterna och skattebetalarna därmed inte behöver betala onödigt mycket för sina läkemedel.
Samarbetet syftar också till att förbättra informationen om utbytet till apotekens kunder. Utbytet kan leda till osäkerhet hos patienter och påverka hur väl de följer sin läkemedelsbehandling.

– Med en god dialog med samstämmig information om bytet genom hela vårdkedjan går det att förebygga oro, missförstånd och oklarheter kring utbytet. Här spelar apoteken en mycket viktig roll, säger Sofia Wallström.

– Jag är glad att apoteksbranschen nu får tillfälle att arbeta tillsammans med en av våra viktigaste myndigheter för att genom regelförändringar åstadkomma förbättringar för våra kunder. Det är självklart för apoteken att vi ska vara med och bidra för att försöka komma bort från de negativa effekterna av dagens regelverk och kunna ge våra kunder bättre service och bättre information, säger Johan Wallér.

Fakta om det generiska utbytet
När ett läkemedelspatent går ut för ett originalläkemedel får andra tillverka likvärdiga läkemedel med samma verksamma ämne, så kallade generiska läkemedel. Tack vare den konkurrens som uppstår sjunker priserna. Det gör att varken patienter eller samhället behöver betala mer än nödvändigt för läkemedel. När apoteken byter till de likvärdiga läkemedel som har lägst pris frigörs resurser som kan användas till andra insatser i vårdkedjan.

Fakta om samarbetet
Utvecklingsarbetet inleds med följande åtgärder:
1. Se över regelverket för att underlätta hanteringen av utbytet av läkemedel på apotek.
2. Inleda en diskussion med distributörerna och läkemedelstillverkarna om hur varuflödet kan effektiviseras.
3. Satsa på att gemensamt förbättra informationen om generiskt utbyte till apotekens kunder.
4. Se över möjligheterna att ytterligare främja farmaceutisk rådgivning på apotek.
5. Utbyta kunskap och erfarenheter från TLV:s tillsynsarbete för lärande och utveckling samt för att öka följsamheten till ”periodens vara” ytterligare.

Stockholm 8 januari 2014

För ytterligare information och intervjuer:
Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening: 070-239 16 06
Christian Larsen, pressansvarig TLV: 08- 568 420 61