Apoteksbranschens kompetensförsörjningskampanj

Fram till den 15 april pågår apoteksbranschens årliga rekryteringskampanj som syftar till att fler ska söka till de farmaceutiska utbildningarna.

Det råder stor brist på farmaceuter på svenska apotek. Farmaceutbristen är den enskilt viktigaste faktorn till att branschen inte växer som den skulle kunna göra och det råder i stort sett ingen arbetslöshet alls för legitimerade farmaceuter. Vårt mål med kampanjen är att bidra till ökat söktryck till de farmaceutiska utbildningarna säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

På sajten www.jobbapåapotek.se finns information samlad om de olika farmaceutiska utbildningarna samt intervjuer med personliga berättelser med personer som studerar till apotekare eller receptarie eller redan arbetar inom apoteksvärlden. En inspirationsfilm anpassad efter sociala media har tagit fram för att öka intresset för apoteksbranschen, se den här.

 

För ytterligare information:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

tel: 070-239 16 06

eller:

Lisa Stern, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

tel: 070 693 45 45