Apoteksbranschens remissvar på förlängda slutförsäljningsperioder

Sveriges Apoteksförening har lämnat in svar på TLV:s förslag om att ändra den så kallade slutförsäljningsperioden från 15 till 20 dagar. Sveriges Apoteksförening tillstyrker förslaget.

Läs hela remissvaret här