Apoteksföreningen har inkommit med remissvar angående elektronisk förskrivning

Apoteksföreningen har inkommit med remissvar angående elektronisk förskrivning av humanläkemedel (S2016/06762/FS).

Läs hela här.