Apoteksföreningen m.fl.: ”Viktigt med läkemedel i en god och nära vård”

Idag skriver Sveriges Apoteksförening tillsammans med Sveriges Farmaceuter och Apotekarsocieteten i Dagens Samhälle om vikten av läkemedel. Apotekens tillgänglighet och farmaceuternas kompetens är aspekter som utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård helt har bortsett från.

Regeringen bör ge utredningen tilläggsdirektiv alternativt tillsätter en särskild utredning med uppdrag att analysera utmaningarna och bristerna i läkemedelsanvändningen för att uppnå en god och nära vård.

Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälle här.

 

För ytterligare information:

Johan Wallér vd Sveriges Apoteksförening

tel:070-239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se