Apoteksföreningen välkomnar Socialdepartementets nya ledning

Det är positivt att den nya regeringen vill utveckla apotekens roll i vårdkedjan som beskrivs i Tidöavtalet. Samhället behöver använda apotekens höga tillgänglighet och kompetens i större utsträckning än i dag.

  • Jag ser fram emot att snart få möjlighet att träffa den nya ledningen på Socialdepartementet i form av Jakob Forssmed som ny Socialminister och Acko Ankarberg Johansson som ny sjukvårdsminister. Jag kommer då att beskriva apotekens möjlighet att bidra ytterligare, men även att beskriva de akuta utmaningar som branschen står inför säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Det finns en rad myndighetsuppdrag som regeringen skulle kunna utfärda på en gång för att snabbt kunna öka tillgängligheten till läkemedel. Dit hör att införa ett farmaceutsortiment, som tas upp i Tidöavtalet, men även rätt att flytta läkemedel mellan apotek och låta farmaceuter re-förskriva vissa utvalda läkemedel.

Apoteken ställer sig mycket positiv till regeringens inställning att apoteken ska kunna erbjuda fler tjänster som hälsoundersökningar och hoppas att även till exempel vaccinering kan inkluderas dit.

 

För ytterligare kommentarer:

Johan Waller, vd Sveriges Apoteksförening

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Tel: 070-239 16 06