Apoteksföreningen välkomnar stora delar av den nya apoteksmarknadsutredningens förslag

Idag presenterade apoteksutredare Åsa Kullgren delbetänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Apoteksbranschen välkomnar mycket av utredningen och delar utredarningens beskrivning av att apoteken är en självklar del i den svenska hälso- och sjukvården.

– Jag hoppas att Kullgrens beskrivningar av hur marknaden fungerar kommer att bidra til att myter och felaktiga uppgifter som har florerat i samhällsdebatten nu kan få ett slut. Apoteken har viktiga samhällsuppdrag och fokus behöver flyttas fram till hur apotekens erbjudande kan utvecklas ytterligare säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Apoteksbranschen ställer sig mycket positiva till förslag om att utveckla andra farmaceutiska tjänster än de som i dag ligger inom apotekens grunduppdrag.

-Ytterligare farmaceutiska tjänster på apotek är något som Sveriges Apoteksförening länge har efterfrågat och därför är vi mycket förväntningsfulla på att utveckla dessa förslag vidare. Många andra länder ligger före inom detta område och apoteksföreningen har sedan tidigare tagit fram en rapport som beskriver internationella exempel säger Johan Wallér.

Branschen hoppas att regeringen i rask takt ska genomföra de förslag som lagts fram om att ökad tillgänglighet på läkemedel. Idag expedieras 95 procent av alla receptförskrivna läkemedel direkt på apoteken. De sista fem procenten läkemedel som inte kan expedieras direkt motsvarar dock ungefär två miljoner kundbesök varje år.

Utredningens förslag om förändrignar i den så kallade 24-timmars reglen kommer att påverka i positiv riktning för kunderna. Huvudansvaret för leverans inom angiven tid flyttas från apoteken till distributörerna enligt utredningens förslag. Med förslaget kan kunder, på vardagar, komma in till apoteket fram till klockan 16 och vara säkra på att deras läkemedel kommer inom 24-timmar. Även förslag om att införa returrätt för läkemedel kommer att bidra till ökad tillgänglighet.

-Förslaget kommer att innebära att hela systemet blir mer logiskt och enklare att förklara för kunderna. Branschen ser positivt på förändringar i 24-timmarsregeln eftersom detta kommer att leda till bättre och snabbare service till kunderna. Men 24-timmars regeln kommer aldrig att bli bokstavlig eftersom den kommer att gälla vardagar och apotekens öppettider är längre än distrubutörernas säger Johan Wallér.

Utredningen vill förtydliga regelverket kring vem som får utföra receptexpeditions uppgifter på apotek.

-Apotekspersonal ska arbeta med relevanta uppgifter i relation till sin utbildning, kompetens och erfarenhet. Mig veterligen så fungerar detta tillfredställande idag. Risken är att allt för detaljerade regelverk enbart leder till ökad farmaceutbrist utan att leda till ökad patientsäkerhet avslutar Johan Wallér.

Sveriges Apoteksförening kommer nu att gå igenom hela det tusensidiga betänkandet för att granska detaljerna i förslagen. Föreningen kommer givetvis att återkomma med ett remissvar när det blir aktuellt och hoppas därefter att regeringen inom kort tid kommer att lägga fram lagförslag som förbättrar för apoteksmarknaden.

 

För ytterligare kontakt:

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening
070-239 16 06, johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

Lisa Stern, Chefsstrateg Sveriges Apoteksförening
070- 693 45 45, lisa.stern@sverigesapoteksforening.se